Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky

Ústav patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vedoucí laboratoře: doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
EN CZ