Jiří Kofránek - List of Publication:

Google Scholar Citations

Google Scholar Citations

 1. Jirout, Karel and Kofránek, Jiří. Otrava použitím masa uzeného tuňáka. Československá Hygiena, 19(3), 137-141. 1974. Ref Type: Journal (Full)
 2. Kofránek, Jiří, Kotva, Milan, and Pokorný, Zdeněk. Simulace jako metoda poznání. Lékař a technika 7(3), 74-77. 1976. Ref Type: Journal (Full)
 3. Kofránek, Jiří, Pokorný, Zdeněk, and Srch, Lumír. Model regulace pH krve. 70-78. 1976. Praha, Dům techniky ČSVTS. Sborník semináře Simulace netechnických dynamických systémů, Neratovice 1976. Ref Type: Conference Proceeding
 4. Kofránek, Jiří, Kotva, Milan, Pokorný, Zdeněk, and Srch, Lumír. A model of blood buffer system. 4, 149-154. 1977. Leipzig, International Federation of Automatic Control. Proceedings of IFAC Symposium on Control Mechanisms in Bio- and Ecosystems, Leipzig, 1977. Ref Type: Conference Proceeding
 5. Kofránek, Jiří, Kotva, Milan, and Pokorný, Zdeněk. Model regulace pH krve II. 69-83. 1977. Praha, Dům techniky ČSVTS. Sborník semináře Simulace netechnických dynamických systémů, Dobřichovice 1977. Ref Type: Conference Proceeding
 6. Kotva, Milan, Kofránek, Jiří, Pokorný, Zdeněk, and Hauser, František. A model of blood buffer system. 31-49. 1978. Praha, Dům techniky ČSVTS. Proceedings of the symposium Simulation of Systems in Biology and Medicine, Prague, 1978. Ref Type: Conference Proceeding
 7. Kofránek, Jiří and Hauser, František. Kvantifikace modelu pufračního systému plazmy. 48-55. 1979. Praha, Dům techniky ČSVTS. Sborník semináře Simulace systémů v biologii a medicíně, Praha 1979. Ref Type: Conference Proceeding
 8. Kotva, Milan, Kofránek, Jiří, and Hauser, František. A quasidynamic model of the blood buffer system. E 10-V. 1979. B erlin, Humbolt Univ., Berlin. Proceedings of the symposium Simulation of the Biosystems. Ref Type: Conference Proceeding
 9. Pokorný, Zdeněk and Kofránek, Jiří. Grafický popis vnitřního prostředí. 56-65. 1979. Praha, Dům techniky ČSVTS. Sborník semináře Simulace systémů v biologii a medicíně, Praha 1979. Ref Type: Conference Proceeding
 10. Brelidze, Zurab, Kofránek, Jiří, and Gondžilašvili, Jason. Imitacionnaja moděl ustanovlenija ravnovesnych sostojanij pri ostroj giper- i gipokapnii. 123-132. 1980. Moskva, Naučnyj sovět AN SSSR po kompleksnoj probleme “Kibernetika”, Vsesojuznoje fiziologičeskoje obščestvo I. P. Pavlova. Sbornik dokladov 4. vsesojuznoj konferencii po fiziologičeskoj kibernetike, Moskva 1980. Ref Type: Conference Proceeding
 11. Kofránek J. Modelování acidobazické rovnováhy krve. Disertační práce. (Dissertation). Fakulta všeobecného lékařství Univerziy Karlovy v Praze, 1980.
 12. Kofránek, Jiří, Brelidze, Zurab, and Hauser, František. A model of the blood buffer system. 119-128. 1980. Praha, Dům techniky ČSVTS. Proceedings of the symposium Simulation of Systems in Biology and Medicine, Prague 1980. Ref Type: Conference Proceeding
 13. Kofránek, Jiří and Hauser, František. Kvazidynamický model pufračního systému krve. Zpráva o řešení dílčího úkolu resortního plánu výzkumu MZd. 03-05 HPK lékařská kybernetika. 1981. Praha, Katedra patologické fyziologie FVL UK a Oborová hybridní výpočetní laboratoř ÚSLOZ. Ref Type: Report
 14. Kofránek, Jiří, Brelidze, Zurab, Gondžilašvili, Jason, and Pokorný, Zdeněk. Acidobazická rovnováha v modelu vnitřního prostředí. 125-130. 1981. Praha, Dům techniky ČSVTS. Simulace systémů v biologii a medicíně, Praha 1981. Ref Type: Conference Proceeding
 15. Kofránek, Jiří, Brelidze, Zurab, and Gondžilašvili, Jason. Zpracování výsledků vyšetření acidobazické rovnováhy a některých kardiopulmonálních funkcí. 125-130. 1981. Praha, Dům techniky ČSVTS. Využití počítačů v lékařství a zdravotnictví - Ostrava 1981. Ref Type: Conference Proceeding
 16. Mathéová, Eva, Kofránek, Jiří, Hendl, Jan, Beňo, Pavol, and Fedorová, Eva. Regulačné mechanizmy acidobazickej homeostázy u dojčat. Záverečna zpráva o riešeni rezortného plánu rešenia technického rozvoja v MZd SSR. HPK Lekárska kybernetika. 1981. Lekarka Fakulta UPJŠ, Košice. Ref Type: Report
 17. Kofránek, Jiří, Gondžilašvili, Jason, Brelidze, Zurab, Kubanějšvili, E, Pokorný, Zdeněk, Frouz, Jan, and Hauser, František. Modělirovanie dinamičeskich biomedicinskich sistěm i obrabotki sognalov. Výzkumná zpráva o řešení společného výzkumného úkolu Oddělení lékařské kybernetiky Ústavu experimentální a klinické chirurgie, Tbilisi, Katedry patologické fyziologie FVL UK, Praha a OHVL ÚSLOZ, Praha. 1982. Praha, Tbilisi. Ref Type: Report
 18. Kofránek, Jiří, Pokorný, Zdeněk, Wunsch, Zdeněk, Brelidze, Zurab, and Verigo, Vasilij. Kislotno-ščoločnaja reguljacija vnutrennej sredy organizma. B13-C3. 1982. Praha, Dům techniky ČSVTS. Proceedings of the symposium Simulation of Systems in Biology and Medicine, Prague 1982. Ref Type: Conference Proceeding
 19. Kofránek, Jiří, Pokorný, Zdeněk, Wunsch, Zdeněk, Brelidze, Zurab, Gondžilašvili, Jason, and Verigo, Vasilij. Matěmatičeskaja moděl gazoobměna v alveoljach i tkaňach kak časť obščej moděli vnutrenněj sredy organizma. C11-D2 . 1982. Praha, Dům techniky ČSVTS. Proceedings of the symposium Simulation of Systems in Biology and Medicine, Prague 1982. Ref Type: Conference Proceeding
 20. Kofránek, Jiří, Pokorný, Zdeněk, Wunsch, Zdeněk, Brelidze, Zurab, Gondžilašvili, Jason, and Verigo, Vasilij. Moděl vodnosolevogo osmotičeskogo i kislotnoščoločnogo gomeostazisa vnutrenněj sredy. C5-C10. 1982. Praha, Dům techniky ČSVTS. Proceedings of the symposium Simulation of Systems in Biology and Medicine, Prague 1982. Ref Type: Conference Proceeding
 21. Pokorný, Zdeněk, Kofránek, Jiří, Wunsch, Zdeněk, and Brelidze, Zurab. A model of the regulation of the interior environment of an organism. Journal de Physiologie 78(5), A44. 1982. Ref Type: Abstract
 22. Pokorný, Zdeněk, Kofránek, Jiří, and Wunsch, Zdeněk. Un modele de j'homeostase du milieu intereur. Computes Rendus, 87. 1982. Ref Type: Abstract
 23. Wunsch, Zdeněk and Kofránek, Jiří. Některé možnosti použití počítačů v medicíně. Špála, Milan. 1982. Praha, Univerzita Karlova. Ověřování a hodnocení znalostí v medicíně. Ref Type: Conference Proceeding
 24. Wunsch, Zdeněk and Kofránek, Jiří. Některé možnosti použití počítačů v medicíně. Špála, Milan. 1982. Praha, Univerzita Karlova. Ověřování a hodnocení znalostí v medicíně. Ref Type: Conference Proceeding
 25. Kofránek, Jiří, Pokorný, Zdeněk, and Wunsch, Zdeněk. Simulace vnitřního prostředí. 171-183. 1983. Praha, ČSBMI-ČSK JEP. Sborník přednášek 1. celostátního sjezdu biomedicínského inženýrství, Mariánské lázně, 1983. Ref Type: Conference Proceeding
 26. Pokorný, Zdeněk, Neuwit, Jan, Kofránek, Jiří, and Jirásková, Zdena. Použití modelu hemopoezy při studiu patogenezy leukemie. Abstrakta VII celostátního sjezdu čs.hematologické společnosti JEP, Žilina 1983, 114. 1983. Ref Type: Abstract
 27. Brelidze Z, Kofránek J, Pokorný Z and Gondžilašvili J. Kompartmentalnaja moděl obměnnych processov vnutrenněj sredy organizma. In: Fiziologičeskaja kibernetika, edited by Novoselcev Vasilij. Moskva: Institut sistem upravlenija, 1984, p. 88-91.Ref Type: Report
 28. Gondžilašvili, Jason, Kofránek, Jiří, and Brelidze, Zurab. Modělirovanie dinamiki gazoobmena i jego analiz posredstvom imitacionnych eksperimentov na EVM. 115-142. 1984. Tbilisi, Mecniereba. Voprosy biologičeskoj i medicinskoj techniki. Ref Type: Serial (Book,Monograph)
 29. Kofránek, Jiří and Pokorný, Zdeněk. Struktura počítačového modelu vnitřního prostředí. 8.kongres čs.patologické a klinické fyziologie, Brno 1984. Sborník abstrakt, 54. 1984. Ref Type: Abstract
 30. Kofránek, Jiří, Brelidze, Zurab, and Gondžilašvili, Jason. Metod immitacionnych issledovanij roli serděčno-sosudistoj sistěmy v podděržanii postojanstva sredy vo vně- i vnutrokletočnych prostranstvach. (6), 90-107. 1984. Tbilisi, Mecniereba. Voprosy biologičeskoj i medicinskoj techniki. Ref Type: Serial (Book,Monograph)
 31. Pokorný, Zdeněk and Kofránek, Jiří. O významu a smyslu termínu “model” a vztahu originál-model. Janoušek, Václav and Špála, Milan. 404-408. 1984. Praha, Univerzita Karlova. Modelování nemocí a patologických stavů. Sborník symposia. Ref Type: Conference Proceeding
 32. Pokorný, Zdeněk, Kofránek, Jiří, and Zdichyncová, Marie. Chování modelu vnitřního prostředí v různých patologických situacích. 8.kongres čs.patologické a klinické fyziologie, Brno 1984.Sborník abstrakt, 97. 1984. Ref Type: Abstract
 33. Kofránek, Jiří and Pokorný, Zdeněk. Struktura modelu vnitřního prostředí. 404-405. 1985. Praha, Univerzita Karlova. Modelování nemocí a patologických stavů. Sborník symposia. Janoušek, Václav and Špála, Milan. Ref Type: Conference Proceeding
 34. Kofránek, Jiří and Pokorný, Zdeněk. Modelováni extracelulární tekutiny a jejích složek. Závěrečná zpráva o plnění dílčího úkolu rezortního plánu výzkumu MZd. 03-05 HPK Lékařská kybernetika. 1985. Praha, Katedra patologické fyziologie 1. LF UK. Ref Type: Report
 35. Valášek, Michal, Bek, Roman, Pokorný, Zdeněk, and Kofránek, Jiří. Expertní systém bez experta? Mařík Václav and Zdráhal, Zdeněk. 1-4. 1985. Praha, Knižnice ČSVTS-FEL. Metody umělé inteligence a expertní systémy. Příloha. Ref Type: Conference Proceeding
 36. Pecinovský R and Kofránek J. Dálkový interaktivní kurs číslicové a výpočetní techniky. Díl 3: Jednoduché datové typy. Praha: 602 ZO Svazarmu , 1986.
 37. Pecinovský R and Kofránek J. Dálkový interaktivní kurs číslicové a výpočetní techniky. Díl 4: Strukturované datové typy. Praha: 602 ZO Svazarmu, 1986.
 38. Pecinovský R and Kofránek J. Dálkový interaktivní kurs číslicové a výpočetní techniky. Díl 5: Dynamické datové struktury. Praha: 602 ZO Svazarmu, 1986.
 39. Pecinovský R and Kofránek J. Dálkový interaktivní kurs číslicové a výpočetní techniky. Díl 6: Vyhledávání a třídění. Praha: 602. ZO Svazarmu, 1986.
 40. Pecinovský R and Kofránek J. Dálkový interaktivní kurs číslicové a výpočetní techniky. Díl 7: Modulární programování. Praha: 602 ZO Svazarmu, 1986.
 41. Pecinovský R, Kofránek J and Ryant I. Dálkový interaktivní kurs číslicové a výpočetní techniky. Díl 8: Paralelní procesy. Praha: 602 ZO Svazarmu, 1986.
 42. Valášek, Michal, Bek, Roman, Pokorný, Zdeněk, and Kofránek, Jiří. Construction of body fluid dynamics expert system from its simulation model. sheet 729, 1-6. 1986. Praha, Dům techniky ČSVTS. Proceedings of the symposium Simulation of Systems in Biology and Medicine, Prague 1986. Ref Type: Conference Proceeding
 43. Bek, Roman, Valášek, Michal, and Pokorný, Zdeněk. Ke kauzálnímu popisu v expertních systémech. AI' 87, Ústav pro informační systémy v kultuře., 67-69. 1987. Praha, Ref Type: Conference Proceeding
 44. Brelidze Z, Kofránek J, Pokorný Z and Gondžilašvili J. Vnutrenňaja sreda organizma: kompartmentalnaja moděl. In: Inženěrnaja fiziologija i modělirovanie sistěm oeganizma, edited by Novoselcev Vasilij. Novosibirsk: Nauka, 1987, p. 171-187.
 45. Cirýn, Josef, Pokorný, Zdeněk, Kofránek, Jiří, Šulc, Karel, and Nečas, Emanuel. The use of cellular automata models for screening of the hypotheses on bone marrow settling by stem cells. 59-63. 1987. Praha, Academia. Proceedings of European Congress of Simulation, Prague 1987. Ref Type: Conference Proceeding
 46. Gondžilašvili, Jason, Kofránek, Jiří, Pokorný, Zdeněk, and Brelidze, Zurab. Matěmatičeskoje modělirovanie intěnsivnosti obmennych processov pri različnych uslovijach vněšněj sredy. Věstnik Akaděmii Medicinskich Nauk SSSR, 1987(2), 81-87. 1987. Ref Type: Journal (Full)
 47. Kautzner, Josef, Fusek, Milan, Munclinger, Miroslav, Kofránek, Jiří, Hrudová, Jana, Šerf, Boris, and Pokorný, Zdeněk. Hodnocení kardiorespiračních funkcí v průběhu srdečních katetrizací pomocí identifikace se simulačním modelem. 54-59. 1987. Ostrava, Dům techniky ČSVTS. Měření tlaků a průtoků v medicíně neinvazivními metodikami. Ref Type: Conference Proceeding
 48. Kofránek, Jiří and Novák, Petr. Kopenogramy - způsob grafické dokumentace programů. 40-54. 1987. Praha, ĆVUT, knižnice ČSVTS-FEL. Mikropočítoačová technika a výchova mládeže. Ref Type: Conference Proceeding
 49. Kofránek, Jiří and Novák, Petr. Kopenogramy - způsob grafické reprezentace programů. Moderní programování - Vinné 1987, Žilina, Dům techniky ČSVTS, díl 4., 11-161. 1987. Ref Type: Conference Proceeding
 50. Kofránek, Jiří, Munclinger, Miroslav, and Šerf, Boris. Výpočet pravo-levých zkratů pomocí identifikace simulačního modelu. Sborník souhrnů X.celostátního sjezdu Československé společnosti fyziologie a patofyziologie dýchání. Obstrukční bronchopulmonální syndróm, Bratislava, 1987., 72. 1987. Ref Type: Abstract
 51. Kofránek, Jiří, Munclinger, Miroslav, Ducháč, Václav, Kofránek, Jiří, and Kautzner, Josef. Evaluation of cardiorespiratory functions during heart catheterisation through simulation model identification I. Abstracts of 2nd.Czechoslovac Conference on Biomedical Engeneering, Bratislava, 1987, H-5. 1987. Ref Type: Abstract
 52. Munclinger, Miroslav, Fusek, Milan, Kofránek, Jiří, Kautzner, Josef, Hrudová, Jana, Šerf, Boris, and Pokorný, Zdeněk. Evaluation of cardiorespiratory functions during heart catheterisation through simulation model identification II. Abstracts of 2nd.Czechoslovac Conference on Biomedical Engeneering, Bratislava, 1987, H-18. 1987. Ref Type: Abstract
 53. Pokorný, Zdeněk, Kofránek, Jiří, and Cirýn, Josef. Model vnitřního prostředí jako součást báze znalostí pro expertní systém. Sborník súhrnov IX.patofyziologického kongresu, Košice 1987, 116. 1987. Ref Type: Abstract
 54. Valášek, Michal, Bek, Roman, Pokorný, Zdeněk, and Kofránek, Jiří. Základy teorie nesubjektivního expertního systému.Metody a prostředky ke zkvalitňování řízení a rozhodování v biotechnických systémech, Praha, ČVUT, knižnice ČSVTS-FEL, 72-78. 1987. Ref Type: Conference Proceeding
 55. Valášek, Michal, Bek, Roman, Pokorný, Zdeněk, and Kofránek, Jiří. Expert system synthesis on the base of causal system description. Abstracts of 2nd .Czechoslovac Conference on Biomedical Engeneering, Bratislava, 1987, I-1. 1987. Ref Type: Abstract
 56. Wichterle, Dan and Kofránek, Jiří. New method for evaluation of equilibrium binding experiments using simulation model. Abstracts of 2nd .Czechoslovac Conference on Biomedical Engeneering, Bratislava, 1987, H-12. 1987. Ref Type: Abstract
 57. Bek, Roman, Valášek, Michal, Pokorný, Zdeněk, and Kofránek, Jiří. Otázka kauzálního popisu v expertních systémech. Acta Polytechnica, 13, 31-62. 1988. Ref Type: Journal (Full)
 58. Fusek, Milan, Kautzner, Josef, Kofránek, Jiří, Munclinger, Miroslav, and Šerf, Boris. Hodnocení katetrizací pomocí identifikace simulačního modelu. MEDSOFT' 88, ČSVTS FVL UK Praha, 1988, 24-26. 1988. Ref Type: Conference Proceeding
 59. Kofránek J, Munclinger M, Fusek M, Gondžilašvili J, Brelidze Z, Šerf B and Pokorný Z. Evaluation of cardiorespiratory functions during heart catheterisation through simulation model identification. In Advances in biomedical measurement, edited by Carson ER, Kneppo P and Krekule P. New York: Plenum Press, 1988, p. 311-320.
 60. Kofránek, Jiří and Munclinger, Miroslav. Simulační model výměny krevních plynů pro klinické využití. MEDSOFT' 88, Praha, ČSVTS FVL UK. 22-24. Ref Type: Conference Proceeding
 61. Cirýn, Josef, Kofránek, Jiří, and Schlögl, Richard. Výuková báze znalostí z fyziologie a biokybernetiky pro expertní systém d-CODEX. Počítač v lékařské výchově, Vacek, Zdeněk, Zvárová, Jana, and Špála, Milan. 10-11.Praha, Univerzita Karlova, 1988. Ref Type: Conference Proceeding
 62. Kofránek, Jiří and Cirýn, Josef. Cíle, cesty, překážky a slepé uličky výuky počítačové gramotnosti na lékařských fakultách. Počítač v lékařské výchově,Vacek, Zdeněk, Zvárová, Jana, and Špála, Milan. Praha, Univerzita Karlova, 1988, 34-35. Ref Type: Conference Proceeding
 63. Kofránek, Jiří, Cirýn, Josef, Schlögl, Richard, and Schlöglová, Jana. Softwarová podpora tvorby výukových programů. Počítač v lékařské výchově, Vacek, Zdeněk, Zvárová, Jana, and Špála, Milan. Praha, Univerzita Karlova, 1988, 36-37. Ref Type: Conference Proceeding
 64. Špála, Milan, Kofránek, Jiří, and Janoušek, Václav. Počítače v pregraduální výuce lékařských věd. Počítač v lékařské výchově, Vacek, Zdeněk, Zvárová, Jana, and Špála, Milan. Praha, Univerzita Karlova, 1988, 81-82. Ref Type: Conference Proceeding
 65. Kofránek, Jiří and Cirýn, Josef. Návrh prázdného expertního systému pro IBM-PC kompatibilní počítače pro použití v medicíně. Závěrečná práce postgraduálního studia: Základy matematických metod v experimentálním výzkumu. 1988. Katedra logiky FF UK. Ref Type: Report
 66. Kofránek, Jiří and Munclinger, Miroslav. Simulation model of blood gases transport for cardiorespiratory functions evaluation. sheet 724: 1-6. 1988. Praha, Dům techniky. Proceedings of the symposium Simulation of Systems in Biology and Medicine, Prague 1988. Ref Type: Conference Proceeding
 67. Pokorný, Zdeněk, Kofránek, Jiří, and Cirýn, Josef. Model vnitřního prostředí jako součást báze znalostí pro expertní systém. Čs.Fyziologie 37, 360. 1988. Ref Type: Abstract
 68. Pokorný, Zdeněk, Kofránek, Jiří, and Cirýn, Josef. Požadavky na strukturalizaci báze znalostí pro rozsáhlý medicínský expertní systém. APLES '88 - Aplikace expertních systémů, České Budějovice, Dům techniky, 1988, 138-142. Ref Type: Conference Proceeding
 69. Valášek, Michal, Bek, Roman, Pokorný, Zdeněk, and Kofránek, Jiří. The theory of nonsubjective expert system based on causal analysis, new interpretation of fuzzy description and pattern recognition. Computers and Artificial Inteligence 7(8), 413-428. 1988. Ref Type: Journal (Full)
 70. Wichterle, Dan and Kofránek, Jiří. Afinitní spektra receptorových systémů při neplatnosti Clarkova modelu. MEDSOFT' 88. Praha, ČSVTS FVL UK, 8-9. 1988. Ref Type: Conference Proceeding
 71. Wichterle, Dan and Kofránek, Jiří. Characterisation of receptor system heterogeneity by modified affinity spectra method, sheet 702: 1-6. 1988. Praha, Dům techniky. Proceedings of the symposium Simulation of Systems in Biology and Medicine, Prague 1988. Ref Type: Conference Proceeding
 72. Kofránek, Jiří and Munclinger, Miroslav. Program pro vyhodnocování kardiorespiračních funkcí při srdečních katetrizacích. MEDSOFT' 89, katalog programů. Praha, Dům techniky ČSVTS, 1989, 47-49. Ref Type: Conference Proceeding
 73. Kofránek, Jiří and Munclinger, Miroslav. Využití simulačního modelu pro vyhodnocování kardiopulmonálních funkcí při srdečních katetrizacích. Současné směry v patologické fyziologii. Janoušek, Václav, Špála, Milan (editoři) Praha, Univerzita Karlova, 1989, 187-188 Ref Type: Conference Proceeding
 74. Kofránek, Jiří. Nový algoritmus pro stanovení minutového objemu srdečního při vyšetřování metodou zpětného dýchání. Současné směry v patologické fyziologii. Janoušek, Václav, Špála, Milan (editoři) Praha, Univerzita Karlova, 1989, 185-186. Ref Type: Conference Proceeding
 75. Pokorný, Zdeněk and Kofránek, Jiří. Problémy praktického využití počítačového modelu v patofyziologii. Současné směry v patologické fyziologii. Janoušek, Václav, Špála, Milan (editoři) Praha, Univerzita Karlova, 1989, 223-224. 1989. Ref Type: Conference Proceeding
 76. Kofránek, Jiří and Munclinger, Miroslav. Studium vlivu nerovnoměrnosti ventilace-perfúze na homeostázu krevních plynů pomocí simulačního modelu. Akutní, život ohrožující postižení plic. Sborník XI.celostátního sjezdu Československé společnosti fyziologie a patologie dýchání, ČLS JEP Praha 1989, str. 111. Ref Type: Abstract
 77. Kofránek J. Počítač je jenom nástroj. In: Informace pro uživatele počítačů: počítačové hry, Franěk J. (ed.) Praha: Mladá Fronta, 1989, str. 14-16.
 78. Kofránek, Jiří, Kautzner, Josef, Fusek, Milan, and Munclinger, Miroslav. Simulation model in cardiorespiratory functions evaluation. Proceedings of International Symposium: Pulmonary Circulation V, appendix, Prague 1989, 1. 1989. Ref Type: Abstract
 79. Šerf B, Munclinger M, Kofránek J, Fusek M, Kautzner J, Hrudová J and Boudík F. Influence of blood pressure in lesser circulation on ventilation-perfusion ratio in supine position. In: Interaction between heart and lung, edited by Daum S. Stuttgard - New York: Georg Thieme Verlag, 1989, p. 146-150.
 80. Kofránek, Jiří. Cirkus bez manéže: Soukupův grafický procesor (recenze programu). Bajt, 1(6), 15-22. 1990. Ref Type: Journal (Full)
 81. Kofránek, Jiří. Bariéry expertních systémů v medicíně. Bajt, 1(4), 13-15. 1990. Ref Type: Journal (Full)
 82. Kofránek, Jiří and Popper, Mikuláš. Meze expertních systémů v medicíně. APLES' 90 - problémy aplikace expertních systémů, České Budějovice , Dům techniky ČSVTS, 45-60. 1990. Ref Type: Conference Proceeding
 83. Kofránek J and Felix O. Na data je dBase? In: Informace pro uživatele počítačů: Databáze, Franěk J. (ed.) Praha: Mladá Fronta, 1990, 13-15.
 84. Kofránek, Jiří. Dvě perly z Kalifornie. Recenze překladačů Turbo Pascal a Turbo Pascal for Windows. Část druhá: Objektové knihovny - aneb - jak starého psa naučit novým kouskům. Bajt, 2(7), 4-11. 1991. Ref Type: Journal (Full)
 85. Kofránek, Jiří. Dvě perly z Kalifornie. Recenze překladačů Turbo Pascal a Turbo Pascal for Windows. Část třetí a poslední: Okénkové knihovny - aneb - okna k uživatelům. Bajt, 2(9), 4-10. 1991. Ref Type: Journal (Full)
 86. Kofránek, Jiří. Dvě perly z Kalifornie. Recenze překladačů Turbo Pascal 6.0 a Turbo Pascal for Windows. Část první: Od modulů k objektům. Bajt, 2(6), 4-11. 1991. Ref Type: Journal (Full)
 87. Kofránek, Jiří. Objektové rozjímání “pojídače koláčů” (nad objektovým rozšířením Turbo Pascalu). MEDSOFT' 91: Problémy tvorby a využití lékařského softwaru. Praha, Dům techniky, 1991, 221-247. Ref Type: Conference Proceeding
 88. Kofránek, Jiří. Dva národní editory, Srovnávací recenze programů Text 602 a Cyril+. Bajt, 2(4), 14-20. 1991. Ref Type: Journal (Full)
 89. Kofránek, Jiří. Dvě zastávky na výstavišti. Jeden nahatý a jeden výměnný hard disk plus kabel na celý život. (Recenze pevných disků). Bajt, 3(6), 8-9. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 90. Kofránek, Jiří. Dva notesy pro Windows. Notebooky ADI DeLite DB-325SXL a Dell 320Li. (Recenze počítačů). Bajt, 3(7), 44-46. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 91. Kofránek, Jiří. Prohlížeč souborů DBF s obrázky. Recenze programu dBPicture. Bajt, 3(8), 20-21. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 92. Kofránek, Jiří. Jak odstranit vadu na kráse, aneb, jak si opravit EDITOR v Turbo Vision. (Oprava chyby v knihovně překladače Turob Pascalu). Bajt, 3(2), 113-114. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 93. Kofránek, Jiří. Inteligentní formuláře od Borlandů. Vývojový systém Object Vision 2.0. Recenze programu. Bajt,t 3(4), 32-36. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 94. Kofránek, Jiří. Diamant od Borlandů. Betaverze Paradoxu 4.0. Recenze programu. Bajt, 3(5), 30-35. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 95. Kofránek, Jiří. Řezačka pro výtvarníky. Vyřezávací plotter Roland CAMM-1, model PNC-1100. Recenze. Bajt, 3(8), 42-43. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 96. Kofránek, Jiří. Harddisky na cestách. Notebooky s výměnnými disky. Recenze přenosných počítačů Siltec ST432X a Bondwell 486NC/R . Bajt, 3(12), 126-127. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 97. Kofránek, Jiří. Na stůl manažera i na noční stolek u postele. Recenze telefaxu Murata M700. Bajt, 3(12), 126-127. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 98. Kofránek, Jiří. Jaký byl CeBIT. (Reportáž). Bajt, 3(12), 4-10. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 99. Kofránek, Jiří and Farník, Bohumil. Brány do skazisvěta. Testy adaptérů SCSI (Adaptec AHA 1540B/1542B, Longshine LCS-663X(F), Ultrastor ULTRA 14F ISA SCSI, Promise-2040 ISA, DTP SK2011/90 SmartCache Plus). Bajt, 3(11), 124-134. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 100. Kofránek, Jiří. Vždyť programovat je tak snadné. PaintPAL 1.0. Recenze programu. Bajt, 3(10), 46-49. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 101. Kofránek, Jiří. Loňská návštěva v letošním zahraničí. Reportáž z konference Computer Associates.Představení nových softwarových produktů. Bajt, 3(10), 149-150. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 102. Kofránek, Jiří. Kam kráčejí notebooky? Recenze notebooků Olivetti Quaderno, NTK Starlite, NTK CardStar a Toshiba 4400C. Bajt, 3(11), 146-149. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 103. Kofránek, Jiří. Náhradní rozum do kapsy. Systemizér Casio SF-R10. Recenze elektronického diáře. Bajt, 3(10), 37-41. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 104. Kofránek, Jiří. Elektroničtí bizoni pro vaše periférie. Recenze elektronických přepínačů Buffalo HWP a SLP. Bajt, 3(8), 44-45. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 105. Kofránek, Jiří. O přenašečích krabic a tvůrcích nových hodnot. Část 1. Dojmy z Invexu' 92 a zběžné recenze zajímavých exponátů (superpočítač nCUBE, duplikátor disket Terra, Mail 602 a hyperbolického radiolokátoru Tamara). Bajt, 3(9), 78-89. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 106. Kofránek, Jiří. O přenašečích krabic a tvůrcích nových hodnot. Část 1. Dojmy z Invexu' 92 a zběžné recenze zajímavých exponátů (Borland C++ 3.1 & Application Framework, ALLCAD AutoBASIC, Alcor InView v. 1.0 a hypertextový systém Textant). Bajt,t 3(8), 54-63. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 107. Kofránek, Jiří. Legenda s inteligencí. Recenze grafického akcelerátoru Legend GX SGX-PC 12801. Bajt 3(9), 20-21. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 108. Kofránek, Jiří and Farník, Bohumil. Meziskald na disková data. Testy diskových řadičů s hardwarovou keší. Bajt, 3(10), 6-12. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 109. Kofránek, Jiří. Levný PostScript z Texasu. Laserová tiskárna Texas Instruments microLaser Turbo. (Recenze tiskárny). Bajt, 3(9), 60-62. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 110. Kofránek, Jiří. Pásková záchrana při syndromu diskové tísně. Recenze interní kazetopáskové jednotky T2120 a xterného streameru RMS, model PDI 250. Bajt, 3(9), 44-45. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 111. Urbánek, Václav, Kofránek, Jiří, and Albl, Miroslav. Sexualita žen po léčbě maligního tumoru prsu. Českoslovenká Gynekologie, 57(7), 363-365. 1992. Ref Type: Journal (Full)
 112. Valášek, Michal, Kofránek, Jiří, and Pokorný, Zdeněk. Způsob a zařízení pro stanovení zdroje elektromagnetického pole. Patent č.275817. 1992. Federální úřad pro vynálezy, ČSFR. Ref Type: Patent
 113. Kofránek, Jiří. Podzimní PC Salon a veletrh Invex. Křišťálové disky a virtuální Bajtexy. Bajt, 4(11), 15-23. 1993. Ref Type: Journal (Full)
 114. Kofránek, Jiří. Počítačová Zebra. Bitmapový editor. Recenze programu. Bajt, 4(11), 15-23. 1993. Ref Type: Journal (Full)
 115. Kofránek, Jiří. Značky a neznačky. Notebooky Coda 486i a TI TravelMate 4000E, 486 WinDX2/50. Srovnávací recenze počítačů. Bajt, 4(10), 20-25. 1993. Ref Type: Journal (Full)
 116. Kofránek, Jiří. Staronové Spectrum ze Skalice. Počítač Didaktik Kompakt. Recenze počítače. Bajt, 4(10), 55-56. 1993. Ref Type: Journal (Full)
 117. Kofránek, Jiří. Quattro, tentokrát už počtvrté. Spreadsheet Borlandu - Quattro Pro 4.0. Recenze programu. Bajt, 4(6), 56-65. 1993. Ref Type: Journal (Full)
 118. Kofránek J. Textové editory. In: Výpočetní technika a informatika ve zdravotnictví, (skripta), Svačina Š., Špunda M. (editoři.) Praha: Univerzita Karlova, 1993.
 119. Kofránek, Jiří. Písařský MAT. Textový editor MAT 3.1. Recenze programu.Bajt, 4(12), 34-37. 1993. Ref Type: Journal (Full)
 120. Kofránek, Jiří and Farník, Bohumil. Elektronická zvířátka s výměnnou pamětí.Testy zařízení pro ukládání dat na rychlá přenosná média. Část 1.Bajt, 4(6), 9-28. 1993. Ref Type: Journal (Full)
 121. Kofránek, Jiří. Hrst paperbacků pro počítačové fandy z produkce nakladatelství KOPP. Recenze knih. Bajt 4(8), 66-67. 1993. Ref Type: Journal (Full)
 122. Kofránek, Jiří. Trojrozměrný časopis nebo bleší trh výpočetní techniky. Výstava PC salon. Bajt, 4(8), 27-35. 1993. Ref Type: Journal (Full)
 123. Kofránek, Jiří and Farník, Bohumil. Elektronická zvířátka s výměnnou pamětí.Testy zařízení pro ukládání dat na rychlá přenosná média. Část 2. Bajt, 4(7), 56-65. 1993. Ref Type: Journal (Full)
 124. Kofránek, Jiří. Mandlování po japonsku. Stojanový plotr Roland GRX-350, vyřezávací plotr Graphtec Cutting Pro PC2100-50 a řezací program EuroCut 2.0. Recenze počítačových periférií. Bajt, 4(8), 44-49. 1993. Ref Type: Journal (Full)
 125. Kofránek, Jiří. Kamenitá cesta bratrů Kamenických aneb - Historie kódové stránky 895. Bajt, 4(9), 3-6. 1993. Ref Type: Journal (Full)
 126. Kofránek, Jiří. Lasrová láce. Levné laserové tiskárny HPLJ 4L, OKI OL 400e, TI microWriter a Kyocera FS-1500. Srovnávací recenze počítačových periferií. Bajt, 4(9), 18-25. 1993. Ref Type: Journal (Full)
 127. Kofránek, Jiří. Dvojhlavci i bezejmenci z Tajwanu a pravé PC od Intelu. Notebooky Twinhead 386 a 486, ANT - 4S25 a stolní PC Vikomt Professional Workstation 486DX2/66 (PC Intel L486). Recenze počítačůů. Bajt, 4(8), 56-61. 1993. Ref Type: Journal (Full)
 128. Kofránek, Jiří. Rychlík z Oasy. Notebook Carry 6560. Recenze počítače. Bajt, 4(9), 32-34. 1993. Ref Type: Journal (Full)
 129. Kofránek, Jiří. Elegance a výkon. Recenze počítače Gateway 2000 4DX2-66. Bajt, 5(3), 161-163. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 130. Kofránek, Jiří. Notebooky s přívěsem a garáží. Recenze notebooků Chiconi 486SX, 486SLC, 486DX2 a Docking Station DS2000. Bajt,t 5(4), 6-10. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 131. Kofránek, Jiří. Kdo je za firemním štítem “Multiservis”. Bajt, 5(1), 145-148. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 132. Kofránek, Jiří. Do deště i do kanceláře. Recenze notebooků CardStar a Halikan. Bajt, 5(1), 26-32. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 133. Kofránek, Jiří. Jak neztroskotat na softwarovém projektu. Bajt, 5(1), 45-51. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 134. Kofránek, Jiří. PC Intergraph. Recenze počítače Intergraph TD-1. Bajt, 5(5), 43-47. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 135. Kofránek, Jiří. Desktopy s Pentiem. Recenze počítačů AST Premnia LXc P/60 a DECpc XL 560.Bajt, 5(6), 7-11. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 136. Kofránek, Jiří. Elektronická zvířátka s výměnnou pamětí opět v redakci Bajtu. Testy optického PCE disku RF 7030, magnetooptického disku Maxoptix T3-1300 a magnetooptického disku HP 1300T. Bajt, 5(5), 7-15. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 137. Kofránek, Jiří. Lotosové poznámky (3). Recenze systému Lotus Notes, Release 3.0. Bajt, 5(8), 132-138. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 138. Kofránek, Jiří. Lotosové poznámky (2). Recenze systému Lotus Notes, Release 3.0. Bajt, 5(7), 5-12. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 139. Kofránek, Jiří. Faxmodemy do kapsy a do kabelky. Recenze kapesního faxmodemu Longshine LCS-8891P a externího faxmodemu Prolink 1414 LE. Bajt, 5(1), 14-17. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 140. Kofránek, Jiří. Kouzelný klobouk s vinětou textového procesoru (1). Recenze operačního systému InView 2.10 a textového procesoru InWord 1.20. Bajt, 5(8), 19-26. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 141. Kofránek, Jiří. Kouzelný klobouk s vinětou textového procesoru (2). Recenze operačního systému InView 2.10 a textového procesoru InWord 1.20. Bajt, 5(9), 201-210. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 142. Kofránek, Jiří. Hromada informací na jedno klliknutí. Recenze programu Mapa Prahy, verze 5.5. Bajt 5(7), 31-37. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 143. Kofránek, Jiří. Lotosové poznámky (4). Recenze systému Lotus Notes, Release 3.0. Bajt, 5(10), 17-25. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 144. Kofránek, Jiří. Anotace nových či jinak zajímavých knih. Recenze publikací: P. Sokolovský a kol. Distribuované databázové systémy, L Šešera: Objektovo-orientovaná tvorba systémov a jazyk C++, M.J.Bach: Principy operačního systému UNIX. BBajt, 5(7), 29-30. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 145. Kofránek, Jiří. Tiskárna bez mozku. Recenze tiskárny Star Wintype 4000. Bajt, 5(10), 143-144. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 146. Kofránek, Jiří. Multimédia na cestách. Test multimediálních notebooků Leo DESIGNote DN-450 a DN-66, TI TravelMate 4000M DX4/75. Bajt, 5(11), 23-29. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 147. Kofránek, Jiří. Značky a “značky”. Recenze dektopů HP Vectra VL2 4/25e a CODA Klasik NINJA. Bajt, 5(10), 41-44. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 148. Kofránek, Jiří. Pentia a grafické akcelerátory PCI. Test desktopů CODA Robin/PCI, PC ESCOM Quattro Desktop P5-60, Hippo ITL 90 a videokaret Matrox MGA PCI/2, Matrox MGA PCI/4/200, miroCRYSTAL 20SV, Spea V7-Mirage, Spea V7-Mercury a Mach 32 PCI. Bajt, 5(9), 9-24. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 149. Kofránek, Jiří. Drobeček do kanceláře a značkový notebook pro náročné. Subnotebook Chiconi SN8 665C a notebook TravelMate Win48DX4-75. Bajt, 5(9), 151-158. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 150. Kofránek, Jiří. Čtveřice papírových telefaxů. Recednze telefaxů Muratec M700, Muratec M850, Philips HFC8. Bajt, 5(11), 178-180. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 151. Kofránek, Jiří. Lotosové poznámky (1). Recenze systému Lotus Notes, Release 3.0. Bajt, 5(6), 25-32. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 152. Kofránek, Jiří. Hvězdné notebooky. Recenze notebooků NoteStar 476D a Starway (Kapok) 486. Bajt, 5(6), 13-17. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 153. Urbánek, Václav, Weiss, Petr, Kofránek, Jiří, and Albl, Miroslav. Závislost sexuální funkce žen s karcinomem prsu na časovém odstupu od mastectomie. Česká Gynekologie, 59(6), 309-313. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 154. Urbánek, Václav, Weiss, Petr, Kofránek, Jiří, and Albl, Miroslav. Psychosexuální reakce žen po léčbě karcinomu prsu. Česká Gynekologie 59(5), 262-264. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 155. Urbánek, Václav, Kofránek, Jiří, and Albl, Miroslav. Die Wirkung des behandelten Brustkrebses auf die sexuellen Functionen der Frau. Zentralblat für Gynäkologie, 116(7), 390-397. 1994. Ref Type: Journal (Full)
 156. Kofránek, Jiří. Co brání Notesům a nejen jim? Bajt, 6(3), 35-37. 1995. Ref Type: Journal (Full)
 157. Kofránek, Jiří. Filtr s manžetou. Recenze ochranného filtru Contour Plus. Bajt, 6(2), 155-156. 1995. Ref Type: Journal (Full)
 158. Kofránek, Jiří. A model of the body fluids homeostasis in teaching pathological physiology. Euromise 95: Information, Health and Education (Conference Proceedings). Euromise Center, Prague. 1995. Ref Type: Abstract
 159. Kofránek, Jiří. 4 sub a 13 notebooků z našeho trhu. Recenze počítačů Chiconi N8665D, Twinhead Subnote 486, Digital HiNote CS450, Toshiba Portegé 3600CT, Toshiba T2100, Toshiba T2100CS, Toshiba T2100CT, Compaq LTE Elite 4/75 CX, AST Ascentia 810N, Twinhead Slimnote 5100C, Huski Mastermind 486DX/33, Noteable N500, Chiconi NB5D, Artdex 5600, AcerNote 730i a Leo DesignNote. Bajt, 6(5), 20-48. 1995. Ref Type: Journal (Full)
 160. Kofránek, Jiří. Barevné stříkačky. Recenze tiskáren HP DeskJet 1200C/PS a Tektronix Phaser 140. Bajt, 6(2), 31-36. 1995. Ref Type: Journal (Full)
 161. Kofránek, Jiří. Režisérem počítačových skřítků. Recenze programu Macromedia Director for Windows 4.0. Bajt, 6(2), 13-25. 1995. Ref Type: Journal (Full)
 162. Kofránek, Jiří. Gramotné počítače? Rozpoznávací software a hardware (OCR). Recenze OCR programů Datapen, Readiris 3.5, Recognita Select 2.0 a Recognita Plus 2.0A. Bajt 6(1), 31-45. 1995. Ref Type: Journal (Full)
 163. Kofránek, Jiří. Lotosová galerie na lesklém kotoučku. Recenze programu Lotus Gallery. Bajt, 6(27), 30. 1995. Ref Type: Journal (Full)
 164. Urbánek, Václav, Kofránek, Jiří, Zvěřina, Jaromír, and Weiss, Petr. Sexualita žen po léčbě maligního tumoru rodidel. Česká Gynekologie, 60(1), 31-37. 1995. Ref Type: Journal (Full)
 165. Kofránek, Jiří. Multimediální ateliéry, díl první: Režisér počítačových skřítků. Recenze programu Macromedia Director, verze 5. Tel@Net, 1(2), 119-123. 1996. Ref Type: Journal (Full)
 166. Kofránek, Jiří. Golem: A comupter simulator of physiologic functions. Alternatives To Laboratory Animals 24, 199. 1996. Utrecht. Special Issue, Second World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences. Ref Type: Abstract
 167. Kofránek, Jiří. Telekomunikace po česku: Co přijde po GSM. Tel@Net, 1(6), 34-38. 1996. Ref Type: Journal (Full)
 168. Kofránek, Jiří. Dvojhlavci a novokřtěnci. Recenze notebooků Twinhead Slimnote 8 a Metis Showman. Tel@Net, 1(3), 50-51. 1996. Ref Type: Journal (Full)
 169. Kofránek, Jiří. Notebooková kancelář v kufru. Recenze počítačů Extenza 510 a Notestar 850. Tel@Net, 1(4), 51-53. 1996. Ref Type: Journal (Full)
 170. Kofránek, Jiří. Internet po česku, část druhá: Kam kráčí Internet. Tel@Net, 1(5), 51-55. 1996. Ref Type: Journal (Full)
 171. Kofránek, Jiří. Multimediální ateliéry, díl druhý: Jak rozhýbat multimediální skřítky. Recenze programu Macromedia Director, verze 5. Tel@Net, 1(3), 90-92. 1996. Ref Type: Journal (Full)
 172. Kofránek, Jiří. Multimediální ateliéry, díl třetí: Počítačové loutky na nitích jazyka Lingo. Recenze programu Macromedia Director, verze 5. Tel@Net, 1(4), 97-100. 1996. Ref Type: Journal (Full)
 173. Kofránek, Jiří and ¨. Internet po česku, část první: U kolébky. Tel@Net, 1(4), 63-72. 1996. Ref Type: Journal (Full)
 174. Nečas, Emanuel and Kofránek, Jiří. A computer physiological simulator as an efficient teaching tool. Alternatives To Laboratory Animals, Special Issue, Second World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, 1996 Utrecht, 24, 201. Ref Type: Abstract
 175. Urbánek, Václav, Kofránek, Jiří, Zvěřina, Jaromír, Albl, Miroslav, and Weiss, Petr. Die Wirkung des behandelten Genitalkrebses auf die sexuellen Funktionen der Frau. Zentralblat für Gynäkologie, 118(1), 6-17. 1996. Ref Type: Journal (Full)
 176. Urbánek, Václav, Weiss, Petr, Kofránek, Jiří, and Albl, Miroslav. The effect of the interval since mastectomy on the sexual function of women with breast cancer. European Journal of Medical Sexuology, 5(19), 6-10. 1996. Ref Type: Journal (Full)
 177. Kerekeš, Roman and Kofránek, Jiří. vývoj a trend neinvazivního monitorování srdečního výdeje. Neinvazivní monitorování a měření srdečních funkcí. Sborník referátů presatelitního sympozia IV. kongresu ČSARIM, MSM, Kolín, 1997, 25-38. Ref Type: Conference Proceeding
 178. Kofránek, Jiří. Státní informační systém (po česku). Tel@Net, 2(3), 70-73. 1997. Ref Type: Journal (Full)
 179. Kofránek, Jiří. Multimediální ateliéry: Authorware – kompatibilta pro nadšence. Recenze programu Authorware, verze 3.51. Tel@Net, 2(3), 70-73. 1997. Ref Type: Journal (Full)
 180. Kofránek, Jiří. Pro tlachaly a profesionály (recenze porogramu Internet Phone, verze 4.5). Tel@Net, 2(3), 62-67. 1997. Ref Type: Journal (Full)
 181. Kofránek, Jiří, Velan, Tomáš, and Kerekeš, Roman. Golem: a Computer Simulator of Physiological Functions as an Efficient Teaching Tool. Legacy for 21 Century. Proceedings of the World Congress on System Simulation. Theo, Y. M., Wong, W. C., Okeu, T. J., and Rimane, R. (Eds.), IEE Singapore Section. Singapore, 1997, 407-411. Ref Type: Conference Proceeding
 182. Kofránek, Jiří. Úřad pro státní informační systém (po česku). Tel@Net, 2(4), 64-66. 1997. Ref Type: Journal (Full)
 183. Kofránek, Jiří. Širokopásmové satelitní systémy. Telekomunikační revue, 1(3), 23-25. 1998. Ref Type: Journal (Full)
 184. Kofránek, Jiří. Procvičování: jednoduché a užitečné. Recenze multimediálního programu: TS Biologie. Softwarové noviny, 9(7), 95. 1998. Ref Type: Journal (Full)
 185. Kofránek, Jiří. Kyselé jablko (Státní informační systém). Telekomunikační revue, 1(11), 9-10. 1998. Ref Type: Journal (Full)
 186. Kofránek, Jiří, Janoušek, Václav, Janicadis, Patrik, Velan, Tomáš, and Kerekeš, Roman. Experience gained with development and usen of the simulator of physiological function „Golem“ for understanding of pathophysiological loops in the internal environment disturbances. AMEE Abstracts, Current issues in Medical Education, AMEEE, Prague 1998, p. 50. Ref Type: Abstract
 187. Kofránek, Jiří. Součástky pro Golema (využívání Simulinku při tvorbě simulátoru fyziologických funkcí Golem). Sborník konference MATLAB 1998, Humusoft, Praha 1998, 23-26. Ref Type: Conference Proceeding
 188. Kofránek, Jiří. Hrr na Telecom? Softwarové noviny, 9(5), 92-93. 1998. Ref Type: Journal (Full)
 189. Kofránek, Jiří. Matlab 5.1 Matematická a simulační laboratoř pro profesionály. Softwarové noviny 9(2), 60-61. 1998. Ref Type: Journal (Full)
 190. Kofránek, Jiří. Neseriózní drobnohled. Recenze multimediálního programu: Člověk-pod drobnohledem, verze 2.0,CZ. Softwarové noviny, 9(7), 93-94. 1998. Ref Type: Journal (Full)
 191. Kofránek, Jiří. Zábavně a dobře. Recenze multimediálního programu: Lidské tělo, 2.0. Softwarové noviny, 9(7), 94. 1998. Ref Type: Journal (Full)
 192. Kofránek, Jiří. Nepříliš povedená výuka. Recenze multimediálního programu: Biologie člověka. Softwarové noviny, 9(7), 94-95. 1998. Ref Type: Journal (Full)
 193. Nečas, Emanuel, Kofránek, Jiří, and Šulc, Karel. Alternatives to animal use in teaching pathophysiology to medical students. The Ethics of Animal Experimentation.Proceedings of the EBRA/FELASA European Congress. 50. 1998. London, EBRA . Ref Type: Abstract
 194. Kofránek, Jiří and Velan, Tomáš. Komponenty pro Golema. Využívání Simulinku a Control Webu při tvorbě simulátoru fyziologických funkcí. Objekty 1999, Česká zemědělská univerzita, Praha 1999, 189-204. Ref Type: Conference Proceeding
 195. Kofránek, Jiří, Velan, Tomáš, Janicadis, Patrik, Kerekeš, Roman, and Horáček, Michal. Computer simulator of body fluids and acid-base disorders as an efficient teleeducation tool. Geneva, International Telecommunication Union. Second World Telemedicine Symposium for Developing Countries. Buenos Aires (Argentina), 7-11 June 1999. Final Report, Appendix: 11-16. Ref Type: Conference Proceeding
 196. Kofránek, Jiří. Státní informační politika. Slohové cvičení nebo obrat na cestě k informační společnosti? DSM - Data security management, 3(4), 4-6. 1999. Ref Type: Journal (Full)
 197. Kofránek, Jiří and Berka, Karel. 21st. Century Public Administration Information Technology. Czech Industry, 3(1), 4-6. 1999. Ref Type: Journal (Full)
 198. Kofránek, Jiří, Velan, Tomáš, and Janicadis, Patrik. Golem - multimedia simulator of body fluids and acid-base disorders as an efficient teaching tool. . Proceedings of the 4th Med-Net Conference, Padova, June, 8-10, 2000: “Strategies in Medical Training in the European Union, debate between politics ad Educational Professions.” Medical Education and Didactics Network*, Padova 2000, p. 14 Ref Type: Conference Proceeding
 199. Kofránek, Jiří and Svačina, Štěpán. Multimedia simulators of glycoregulatory mechanisms as an efficient teaching tool. Diabetes, Nutrition & Metabolism, 13(4), 238. 2000. Ref Type: Abstract
 200. Kofránek, Jiří. Je zapotřebí ministerstvo informatiky? Softwarové noviny, 11(3), 23-24. 2000. Ref Type: Journal (Full)
 201. Kofránek J. Patofyziologie vnitřního prostředí. In: Obecná patologická fyziologie, edited by Nečas E. Praha: Karolinum, 2000, p. 220-265.
 202. Kofránek, Jiří, Velan, Tomáš, and Janicadis, Patrik. Šém pro Golema – zkušenosti stvorbou a využitím výukového simulátoru fyziologických funkcí. Medsoft' 2000, Praha, Tech-Market, 2000, 79-83. Ref Type: Conference Proceeding
 203. Kofránek, Jiří, Velan, Tomáš, and Janicadis, Patrik. Golem – Computer simulator of body fluids and acid-base disorders as an effitient teleeducation tool. IFAC Symposium, Karlsburg, Greifswald, 30.3.- 1.4.2000, Carson, E. R and Salzseider, E. (Eds.) Oxford, Pergamon, Elsevier Science, 2000, 233-242. Ref Type: Conference Proceeding
 204. Kofránek, Jiří, Velan, Tomáš, Janicadis, Patrik, and Kerekeš, Roman. Golem – medical multimedia training simulator of body fluids and acid-base disorders. The Proceedings of 2000 Summer Computer Simulation Conference, Waite, William (Eds.), Society for Computer Simulation International, Vancouver, 2000, 737-741. Ref Type: Conference Proceeding
 205. Kofránek, Jiří and Svačina, Štěpán. Multimedia simulation guide to clinical physiology of diabetes. IFAC Symposium, Karlsburg, Greifswald, 30.3.- 1.4.2000, Carson, E. R and Salzseider, E. (Eds.), Oxford, Pergamon, Elsevier Science, 129-134 Ref Type: Conference Proceeding
 206. Kofránek, Jiří. Control Web - objektové vývojové prostředí (nejen) pro průmyslové aplikace. Tvorba Softwaru 2000, Ostrava, VŠB TU Ostrava, 2000, 44-61. Ref Type: Conference Proceeding
 207. Kofránek, Jiří. Control Web 2000 – objektové vývojo1vé prostředí pro distribuované aplikace reálného času. Merunka, Vojtěch and Sklenář, Vladimír. 151-163. 2000. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze. Objekty' 2000. Ref Type: Conference Proceeding
 208. Merunka, Vojtěch, Polák, Jiří, and Kofránek, Jiří. Úvod do metody BORM – minikurz. Objekty' 2000, Merunka, Vojtěch and Sklenář, Vladimír (Eds.), Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2000, 47-63. 2000. Ref Type: Conference Proceeding
 209. Svačina, Štěpán, Kofránek, Jiří, Wunsch, Zdeněk, and Matoulek, Martin. Počítače vdiabetologii a multimediální výuka patofyziologie diabetu. Diabetes, metabolismus, endokrinologie a výživa, 3(Suppl. 1), 44. 2000. Ref Type: Abstract
 210. Svačina, Štěpán and Kofránek, Jiří. From obesity to diabetes - a multimedia simulation guide. Diab. Res. Clin. Pract. 50(Suppl 1), S245. 2000. Ref Type: Abstract
 211. Vrána, Ctirad and Kofránek, Jiří. Simulation environment on basis of CW2000. Web-Based Learning Environments 2000, Restivo, Francisco and Ribeiro, Ligia (Eds.), Faculdade de Engenharia da Universidade do Port, 2000, 53-57. Ref Type: Conference Proceeding
 212. Janicadis, Patrik, Velan, Tomáš, and Kofránek, Jiří. Počítačem asistovaná výuka (computer assisted learning) – CAL systémy a jejich použití. Lékař a technika, 32(2), 43-46. 2001. Ref Type: Journal (Full)
 213. Kofranek J. GOLEM - multimedia simulator for medical education (Public domain computer software). (Version 1.5). First Faculty of Medicine, Charles University, Prague, 2001. Ref Computer Program
 214. Kofránek, Jiří, Velan, Tomáš, Janicadis, Patrik, and Kerekeš, Roman. A computer simulation of body fluids and disorders as an efficient tele-education tool. Journal of Telemedicine and Telecare, 7(Suppl. 1), 51. 2001. Ref Type: Abstract
 215. Kofránek, Jiří, Lu Danh Vu, Snášelová, Hana, Kerekeš, Roman, and Velan, Tomáš. GOLEM – Multimedia simulator for medical education. Studies in Health Technology and Informatics, vol. 84, MEDINFO 2001, Proceedings of the 10th World Congress on Medical Informatics. Patel, V. L., Rogers, R., and Haux, R. (Eds.), Amsterdam, Berlin, Oxford, Washington DC, IOS Press., 2001 vol. 84, 1042-1046. Ref Type: Conference Proceeding downloadable from
 216. Kofránek, Jiří and Svačina, Štěpán. Multimedia simulators of glycoregulatory mechanisms as an interactive teaching tool. Simulation in the Health and Medical Sciences 2001 Anderson, J. G. and Kaptzer, M. (Eds.) Society for Computer Simulation International, Simulation Councils. San Diego, 2001, 165-170, Ref Type: Conference Proceeding
 217. Kofránek, Jiří, Snášelová, Hana, Lu Danh Vu, Janicadis, Patrik, and Velan, Tomáš. Virtual patients behind the screen. European Simulation Multiconference, Prague 2001. Kerckhoffs, E. J. K and Šnorek, M. (Eds.) SCS Publishing House, Erlagen, 2001, 1000-1008. Ref Type: Conference Proceeding
 218. Kofránek, Jiří, Vrána, Ctirad, Velan, Tomáš, and Janicadis, Patrik. Virtual Patients on the net – Multimedia simulation Golem. Badernstern, L and Ossinnilsson, E. 228-238. 2001. Lund, Lund University, Sweden. Proceedings of the European Conference on e-Learning in a Lifelong Learning Perspective. Ref Type: Conference Proceeding
 219. Kofránek, Jiří. Privatizace Českých radiokomunikací. S Prodejem by se mělo počkat. Ekonom, 14(34), 8-19. 2001. Ref Type: Journal (Full)
 220. Kofránek, Jiří. Přepulte velkého bratra. Ekonom, 14(7), 24-26. 2001. Ref Type: Journal (Full)
 221. Kofránek, Jiří, Wunsch, Zdeněk, Snášelová, Hana, Lu Danh Vu, and Svačina, Štěpán. Multimedia simulation games in medical education. European Simulation Multiconference, Prague 2001. Kerckhoffs, E. J. K and Šnorek, M. (Eds.) SCS Publishing House, Erlagen, 2001, 995-999. Ref Type: Conference Proceeding
 222. Kofránek, Jiří and Svačina, Štěpán. Aktuální systémy pro distanční vzdělávání v medicíně. Medsoft' 2001, Tech-Market, Praha , 2001, 64-70 . Ref Type: Conference Proceeding
 223. Kofránek, Jiří, Svačina, Štěpán, Snášelová, Hana, Lu Danh Vu, Velan, Tomáš, Janicadis, Patrik, Kerekeš, Roman, and Wunsch, Zdeněk. Virtual Patients on the net. International Teaching Workshop, 21st-24th August, 2001, Lincoln Univ, New Zealand , 2001, 26. Ref Type: Abstract
 224. Mareš, Jan, Kofránek, Jiří, and Obdržálek, Jan. Intuitive comprehension of some basic physical principles may be used as a method of teaching of medical physiology. International Teaching Workshop, 21st-24th August, 2001, Lincoln Univ, New Zealand, 2001, 29. Ref Type: Abstract
 225. Kofránek, Jiří, Velan, Tomáš, Janicadis, Patrik, and Kerekeš, Roman. Diagnostic and treatment of virtual patients with Golem – multimedia simulator of physiological functions. Simulation in the Health and Medical Sciences 2001, Anderson, J. G. and Kaptzer, M. 2001. San Diego., Society for Computer Simulation International, Simulation Councils. San Diego, 2001, 157-164. Ref Type: Conference Proceeding
 226. Kofránek, Jiří and Svačina, Štěpán. Multimedia and simulation models in medical distance education. Journal of Telemedicine and Telecare, 7(Suppl. 1), 51. 2001. Ref Type: Abstract
 227. Maruna, Pavel, Kofránek, Jiří, Gürlich, Robert, Marunová, M., and Fraško, Roman. Odlišná dynamika leptinu a kortizolu v průběhu pooperační stresové odpovědi. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 4(Suppl. 3), 66. 2001. Ref Type: Abstract
 228. Maruna, Pavel, Gürlich, R., Kofránek, Jiří, Fraško, R, and Marunová, M. Leptin as a new septic parameter. The comparison with a set of cytokines, acute phase proteins and body mass index. Intens Care Med., 27(Suppl. 2), 119. 2001. Ref Type: Abstract
 229. Šulc, Jan, Jiřičková, Andrea, Hruda, J., Radvanský, J., Hučín, B., and Kofránek, Jiří. Serial evaluation of lung function after long-term atrial repair of transposition of the great arteries. In: Heart Disease. New trends in research, diagnosis and treatment. Kimchi, A. (Ed.), Engelwood, USA, Medimond, 2001, 771-776. Ref Type: Conference Proceeding
 230. Jiřičková, Andrea, Šulc, Jan, Pihunek, P., Kofránek, Jiří, and Milic-Emili, J. Assessment of tidal expiratory flow limitation (EFL) using a negative expiratory pressure (NEP) in non-cooperating children: a pilot study. Eur Resp J, 20(Suppl. 3), 225. 2002. Ref Type: Abstract
 231. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, Kripner, Tomáš, and Mašek, Jan. Šém pro Golema – naše zkušenosti s tvorbou biomedicínských simulátorů. RUFIS (Role of Universities in the Future Information Society) 2002, Sborník příspěvků., VUT v Brně, Brno, 2002, ISBN 80-86510-40-9, str. 28-46. Ref Type: Conference Proceeding
 232. Kofránek, Jiří and Andrlík, Michal. Od “umění” k “průmyslu” – komponenty pro kreativní propojení vývojových nástrojů při tvorbě výukových programů. Objekty' 2002, Merunka, Vojtěch and Sklenář, Vladimír (Ed.) Česká zemědělská univerzita, Praha, 2002, 129-142. Ref Type: Conference Proceeding
 233. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, Kripner, Tomáš, and Mašek, Jan From Simulation chips to biomedical simulator. Modelling and Simulation 2002 Proc. of 16th European Simulation Multiconference, Amborski, K. and Meuth, H. (Eds.), SCS Publishing House, Darmstadt, 2002, 431-436. Ref Type: Conference Proceeding
 234. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, Kripner, Tomáš, and Mašek, Jan. From art to industry in design of biomedical simulators. Experience of the Golem simulator project. The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, USA. Proceedings. Volume XIII. Concepts and Applications of Systemics, Cybernetics and Informatics III. Callaos, N., Whymark, G., and Lesso, W. (Eds.), Internatrional Institute of Informatics and Systemics, Orlando, Florida, 2002, 249-256. Ref Type: Conference Proceeding
 235. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, Kripner, Tomáš, and Mašek, Jan. From art to industry: experiences with the design and development of biomedical simulators. In: Proceedings I2TS'2002 International Information Technology Symposium, October 1-5, 2002, Florianopolis, SC, Brazil. Boukerche, A., Sechi Moretti, M., and Riso, B. G. (Eds.) Fundaco Barddal de Educatio e Cultura, Florianopolis, SC., Brazil, 2002, Technical Sections 3: 1-8. 2002. Ref Type: Conference Proceeding
 236. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, Kripner, Tomáš, and Mašek, Jan. From art to industry: experiences with the design and development of biomedical simulators. Sborník příspěvků 10 ročník konference MATLAB. Humusoft, Praha 2008. Příloha 1: 1-8. 2002. Ref Type: Conference Proceeding
 237. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, Kripner, Tomáš, and Mašek, Jan. Simulation chips for GOLEM – multimedia simulator of physiological functions. Simulation in the Health and Medical Sciences 2002, Anderson, J. G. and Kaptzer, M. (Eds.) Society for Computer Simulation International, Simulation Councils, San Diego, 2002, 159-163. Ref Type: Conference Proceeding
 238. Maršálek, Petr and Kofránek, Jiří. On the computational model of sound localization. 2002. BIOCOMP 2002, Topics in Biomathematics and Related Computational Problems at the Begining of the Third Milenium. Ricardi, L. M. (Eds.) Vietri sul Mare, Italy, 2002, 62-63. Ref Type: Conference Proceeding
 239. Maruna, Pavel, Kofránek, Jiří, Marunová, M., and Svačina, Štěpán. Změny v syntéze proteinů akutní fáze při nadprodukci růstového hormonu. Trendy v medicíně, 14(7), 207-210. 2002. Ref Type: Journal (Full)
 240. Maruna, Pavel, Gürlich, Robert, Fraško, Roman, Marunová, M., and Kofránek, Jiří. The different dynamics of plasma leptin and cortisol during infectious and non-infectious stress response. Intensive Care Medicine, 28(Suppl. 1), 227. 2002. Ref Type: Abstract
 241. Šimek, Jan, Wichterle, Dan, Kofránek, Jiří, Melenovský, Vojtěch., Malík, Jan, and Svačina, Štěpán. Studie fázového posunu mezi oscilacemi krevního tlaku a srdeční frekvence pomocí DeBoerova modelu. Cor et Vasa, 44(4), 108. 2002. Ref Type: Abstract
 242. Šimek, Jan, Wichterle, Dan, Kofránek, Jiří, Melenovský, Vojtěch., Malík, Jan, and Rychlý, Leo. Počítačový model kardiovaskulárního systému přístupný na internetové síti. Cor et Vasa, 44(4), 109. 2002. Ref Type: Abstract
 243. Šimek, Jan, Wichterle, Dan, Kofránek, Jiří, Melenovský, V., Malik, J., and Rychly, L. Changes of baroreflex latency during parasympathetic stimulation or inhibition support DeBoer model of cardiovascular system. European Heart Journal, 23(Suppl S), 117. 2002. Ref Type: Abstract
 244. Urbánek, Václav, Cirýn, Josef, Albl, Miroslav, and Kofránek, Jiří. Porovnání detailních charakteristik změn sexuální funkce žen po léčbě zhoubného bujení nádoru rodidel a prsu. VIII. konference “O sexualitě a lidských vztazích”, Uherské Hradiště 2002, Sborník v elektronické podobě (CD ROM ed. Parma Petr), Uherské Hradiště 2002. str. 9-16 Ref Type: Conference Proceeding
 245. Kofránek, Jiří. Reforma na půli cesty VI. Mladé tele se vlka nebojí. (Poznámky k informační politice vlády ČR). Britské listy, 2003(9.7.2003), http://www.blisty.cz/art/14691.html. 2003. Ref Type: Magazine Article
 246. Kofránek, Jiří. Reforma v půli cesty IV. Směrem k outsourcingu ministerstva (Poznámky k informační politice vlády ČR). Britské listy, 2003(26.6.2003), http://www.blisty.cz/art/14463.html. 2003. Ref Type: Magazine Article
 247. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, and Kripner, Tomáš. An Integrative Large Varying-Scale Model of Body Fluids, Acid-Base and Cardiorespiratory Functions as a Basis of Educational Simulator. IFMBE Proceedings, Word Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Sydney, 2003, Australia, paper I.D. 3100 [CD-ROM]. Ref Type: Conference Proceeding
 248. Kofránek, Jiří. Reforma v půli cesty I. Trny prorostlá “česká cesta” k informační společnosti. (Poznámky k informační politice vlády ČR). Britské listy, 2003(23.6.2006). 2003. Ref Type: Magazine Article
 249. Kofránek, Jiří. Trnitá cesta informatizace veřejné zprávy. Network Computing 4(1), 18-23. 2003. Ref Type: Journal (Full)
 250. Kofránek, Jiří. Reforma v půli cesty III. Internet do škol - tvůrčí dílna nebo komerční tržiště? (Poznámky k informační politice vlády ČR). Britské listy, 2003(25.6.2003), http://www.blisty.cz/art/14462.html. 2003. Ref Type: Magazine Article
 251. Kofránek, Jiří. Reforma v půli cesty II. Elektronický podpis nebo elektronické šidítko? (Poznámky k informační politice vlády ČR). Britské listy, 2003(24.6.2003), http://www.blisty.cz/art/14461.html. 2003. Ref Type: Magazine Article
 252. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, Kripner, Tomáš, Mašek, Jan, and Stodulka, Petr. „Od umění kprůmyslu” – propojení technologií při tvorbě lékařských výukových programů. Medsoft' 2003, Agentura Action M., Praha 2003, 43-56. Ref Type: Conference Proceeding
 253. Kofránek, Jiří, Kripner, Tomáš, Andrlík, Michal, and Mašek, Jan. Creative connection between multimedia, simulation and software development tools in the design and development of biomedical educational simulators. Simulation Interoperability Workshop, Orlando 2003, Position papers, Volume II, paper 03F-SIW-102, 677-687. Ref Type: Conference Proceeding
 254. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, and Kripner, Tomáš. Multimedia simulation guides to clinical physiology. Proceedings volume from the 5th IFAC Symposium, Feng, D. D. and Carson, E. R. (Eds.), Melbourne 2003, 479-485. Ref Type: Conference Proceeding,
 255. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, and Kripner, Tomáš. Virtual patient behind the screen using computer simulator GOLEM. Proceedings volume from the 5th IFAC Symposium, Feng, D. D. and Carson, E. R. (Eds.), Melbourne 2003, 473-477. Ref Type: Conference Proceeding
 256. Maršálek, Petr and Kofránek, Jiří. Sound localization and the underlying neural code. Neuronal Coding, 5th International Workshop, Torino. University of Torino, Torino, Italy, 2003, 104-105. Ref Type: Abstract
 257. Maršálek, Petr and Kofránek, Jiří. Sound localization at high frequencies and across the frequency range. 12th annual Computational Neuroscience meeting, Alicante, Spain, Universidad Miguel Hernandez, Spain, 2003 , 112. 2003. Ref Type: Abstract
 258. Smutek, Dan, Kofránek, Jiří, and Maruna, Pavel. Mathematical Model of Cytokines and Acute Phase Proteins Induction after Polytrauma and after Infectious Stimulus. Potential Diagnostic Context. International Trauma Congress, 11-14 June 2003, Durban, South Africa, 51. 2003. Ref Type: Abstract
 259. Součková, Marie, Kofránek, Jiří, Čížek, Jiří, and Felix, Ondřej. Co umožní uplatnění informačních technologií ve zdravotnictví. Medsoft' 2003, Agentura Action M., Praha 2003, 107-116. Ref Type: Conference Proceeding
 260. Šimek J, Wichterle D, Kofránek J and Svačina S. Mayers waves are shifted toward lower frequencies in patients with cardiovascular diseases - simulation study based on DeBoers model. European Heart Journal, 24: 115, 2003. Ref Type: Abstract
 261. Šimek, Jan, Wichterle, Dan, Kofránek, Jiří, and Svačina, Štěpán. Frequency shift of Mayer waves to lower frequencies can be explained by delayed sympathetic action of baroreflex control. Eurospace, 4(Suppl. B. The Meeting of the European Heart Rhythm Association. Francie, Paříž, 14.-17.12.2003. ), B113 . 2003. Ref Type: Abstract
 262. Šimek, Jan, Wichterle, Dan, Kofránek, Jiří, Melenovský, Vojtěch., Malík, Jan, and Svačina, Štěpán. Studie frekvenčního posunu Mayerových vln pomocí DeBoerova modelu. Cor et Vasa, 45(4), 90. 2003. Ref Type: Abstract
 263. Šulc, Jan, Zapletal, Antonít, Hucin, B., and Kofránek, Jiří. Serial evaluation of lung function long-term after intra-cardiac repair of tetralogy of Fallot. Proc.of the 13th Annual Congress of the Eur.Resp.Soc., Viean 2003. Eur.Resp.J., 22(Suppl. 45), P3189. 2003. Ref Type: Abstract
 264. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, and Kripner, Tomáš. Multimedia educational simulators in pathophysiology - how to design and why to use them. In: Gamal Attiya and Yskandar Hamam. 2, Simulation in Education, 2004. Marne la Vallee, Paris, France, Eurosim - Francosim - Argesim. Proceedings of the 5th EUROSIM Congress on Modeling and Simulation. Full Papers CD Volume, 22-27. Ref Type: Conference Proceeding
 265. Kofránek, Jiří and Stodulka, Petr. Hierarchické komunikující stavové automaty. 2004. Objekty 2004, 116-133, 2004. Ref Type: Conference Proceeding
 266. Kofránek, Jiří, Stodulka, Petr, Andrlík, Michal, and Kripner, Tomáš. Macromedia Flash – objektový nástroj pro tvorbu “inteligentních” vizualizačních komponent. 2004. Objekty 2004, 134-146, 2004. Ref Type: Conference Proceeding
 267. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, and Kripner, Tomáš. Multimedia educational simulators in pathophysiology - how to design and why to use them. Gamal Attiya and Yskandar Hamam. Book of Abstracts of the 5th EUROSIM Congress on Modeling and Simulation, 1, 260-261. 2004. Marne La Vallée, France, Eurosim - Francosim - Argesim. Ref Type: Abstract
 268. Kofránek, Jiří. Čipové karty proti zlodějům. Professional Computing, 5(1), 32-34. 2004. Ref Type: Journal (Full)
 269. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, and Wünsch, Zdeněk. Tvorba multimediálních výukových programů. Medsoft' 2004, Agentura Action M., Praha 2004, 73-87. . Ref Type: Conference Proceeding
 270. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, Privitzer, Pavol, Stodulka, Petr, and Mašek, Jan. Jen Simulink nestačí: využití Simulinku při tvorbě výukových multimediálních simulátorů. Matlab 2004, Sborník příspěvků 12. ročníku konference., Vydavatelství VŠCHT Praha, 2004, 223-236. Ref Type: Conference Proceeding
 271. Kofránek, Jiří, Maruna, Pavel, Andrlík, Michal, Stodulka, Petr, Kripner, Tomáš, Wünsch, Zdeněk, Maršálek, Petr, Smutek, Dan, and Svačina, Štěpán. The design and development of interactive multimedia in educational software with simulation games. Proceedings of the Seventh IASTED International Conference on Computer Graphics And Imaging. 17-8-0198, Hamza, M. M. (Ed.). The International Assotioatioon of Science and Technology for Development, Anaheim, Calgary, Zurich, 2004 164-170. Ref Type: Conference Proceeding
 272. Maršálek, Petr and Kofránek, Jiří. Sound localization at high frequencies and across the frequency range. Neurocomputing, 58-60C (Special issue: Computational Neuroscience: Trends in Research 2004. Edited by E. De Schutter), 996-1006. 2004. Ref Type: Journal (Full)
 273. Obdržálek, Jan and Kofránek, Jiří. Hudba pohledem fyziky a fyziologie. Teorie ladění. Multimediální výukový CD ROM. 2004. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. Online: http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/~obdrzalek/ladeni.htm Ref Type: Audiovisual Material
 274. Součková, Marie, Kofránek, Jiří, Čížek, Jiří, and Sláma, Petr. Informační technologie v reformě zdravotnictví. Medsoft' 2004,Agentura Action M, Praha 2004, 129-144. Ref Type: Conference Proceeding
 275. Wünsch, Zdeněk, Kripner, Tomáš, Kofránek, Jiří, and Andrlík, Michal. The mechanical properties of skeletal muscle - Multimedia simulation educational software. Simulation in Education 2004, Gamal Attiya and Yskandar Hamam (Eds.), Marne La Vallée, France, Eurosim - Francosim - Argesim. Full Papers CD Volume 2, 28-32. Ref Type: Conference Proceeding
 276. Wünsch, Zdeněk, Kripner, Tomáš, Kofránek, Jiří, and Andrlík, Michal. The mechanical properties of skeletal muscle - Multimedia simulation educational software. Gamal Attiya and Yskandar Hamam. Book of Abstracts of the 5th EUROSIM Congress on Modeling and Simulation 1, France, Eurosim - Francosim - Argesim, Marne La Vallée, 2004, 262-263. 2004. Ref Type: Abstract
 277. Wünsch, Zdeněk, Kripner, Tomáš, and Kofránek, Jiří. Mechanické vlastnosti kosterního svalu - výukový program. Medsoft' 2004,Agentura Action M, Praha 2004, 175-183. 2004. Ref Type: Conference Proceeding
 278. Andrlík, Michal, Kofránek, Jiří, and Bruthans, Jan. Postupy řešení simulačních úloh přenosu a výměny krevních plynů a acidobazické rovnováhy. Medsoft' 2005, Agentura Action M, Praha 2005, 9-18. 2005. Ref Type: Conference Proceeding
 279. Kasal, Pavel, Kofránek, Jiří, and Svačina, Štěpán. Výzkumné projekty zdravotnické informatiky v kontextu ůkolů EU. Medsoft' 2005, Agentura Action M, Praha 2005, 57-62. Ref Type: Conference Proceeding
 280. Kasal, Pavel, Kofránek, Jiří, Svačina, Štěpán, Čížek, Jiří, Feberová, Jitka, Šípková, Soňa, Farská, Helena, and Jiráková, Jana. Medical Informatics Research Projects - New ways, new probems. Technology and Health Care 13(MedNet 2005 - New Tasks in Internet Use in Health Care), 409-410. 2005. Ref Type: Abstract
 281. Kofránek, Jiří. Od paper-Health k e-Health a zpět. Professional Computing. 6, 9-10, 2005. Ref Type: Journal (Full)
 282. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, and Matoušek, Stanislav. On-line Model-Based Atlas of Pathophysiology: Glimpse into Technological Background. Technology and Health Care 13(MedNet 2005 - New Tasks in Internet Use in Health Care). 2005. Ref Type: Abstract
 283. Kofránek, Jiří, Zinek, Petr, and Kubinyi, Josef. Evropské zdravotnické informační a clearingové centrum - nechtěné dítě nebo budoucnost? 89-94. 2005. Medsoft 2005. 2005. Ref Type: Conference Proceeding
 284. Kofránek, Jiří. Čím ochočit kamiony (poznámky ke koncepci elektronického mýtného v ČR). Britské listy 2005(15.6.2005), http://www.blisty.cz/art/19761.html. 2005. Ref Type: Magazine Article
 285. Kofránek, Jiří. Softwarové patenty – mnoho povyku pro nic, nebo ostře nabitá zbraň, kterou Evropa dobrovolně obrací proti sobě? Britské listy 2005(29.3.2005), http://www.blisty.cz/art/22631.html. 2005. Ref Type: Magazine Article
 286. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, and Matoušek, Stanislav. Simulation Model of O2 and CO2 Content and Blood Acid-Base Chemistry. In Proceedings of ESTAIC 16th Annual Meeting, 15-16. 2005. Aalborg, Denmark, European Society for Computing and Technology in Anaesthesia and Intensive Care. 2005. Ref Type: Conference Proceeding
 287. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, Kripner, Tomáš, and Hlaváček, Josef. E-learning s výukovými simulačními modely v prostředí Macromedia Breeze. 81-88. 2005. Medsoft 2005. 2005. Ref Type: Conference Proceeding
 288. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, Kripner, Tomáš, and Stodulka, Petr. From Art to Industry: Development of Biomedical Simulators. The IPSI BgD Transactions on Advanced Research 1 #2(Special Issue on the Research with Elements of Multidisciplinary, Interdisciplinary, and Transdisciplinary: The Best Paper Selection for 2005), 62-67. 2005. New York, Frankfurt, Tokyo, Belgrad. 2005. Ref Type: Journal (Full)
 289. Kofránek, Jiří and Kubinyi, Josef. Od paper-Health k e-Health (a zpět?). Inovativní role informačních technologií v reformě zdravotnictví. 95-104. 2005. Medsoft 2005. 2005. Ref Type: Conference Proceeding
 290. Kofránek, Jiří. Jak ochočit kamiony (poznámky ke koncepci elektronického mýtného v ČR). Britské listy 2005 (3.6.2005), http://www.blisty.cz/art/23605.html. 2005. Ref Type: Magazine Article
 291. Kofránek J, Andrlík M, Kripner T and Matoušek S. Biomedical Educations with Golem. In: Interdisciplinary Aspects of Human-Machine Co-existence and Co-operation, edited by Mařík V, Jacovkis P, Štěpánková O and Kléma J. Prague: Czech Technical University inPrague, 2005, p. 142-151. Ref Type: Conference Proceeding
 292. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, and Bruthans, Jan. Modelování přenosu krevních plynů a acidobazické rovnováhy krve. 71-79. 2005. Medsoft 2005. 2005. Ref Type: Conference Proceeding <
 293. Kubinyi, Josef and Kofránek, Jiří. Systémový pohled na zdravotnictví jako důležité východisko jeho reformy. 105-134. 2005. Medsoft 2005. 2005. Ref Type: Conference Proceeding
 294. Lábajová, Anna, Kofránek, Jiří, and Kripner, Tomáš. Kvantitativní měření membránových potenciálů pomocí ion-selektivních elektrod počítačem řízeným přístrojem. 141-148. 2005. Medsoft 2005. 2005. Ref Type: Conference Proceeding
 295. Marsalek P and Kofranek J. Spike encoding mechanisms in the sound localization pathway. Biosystems 79: 191-198, 2005. Ref Type: Journal (Full)
 296. Šulc J, Bruthans J, Dlask K, Cvachovec K, Andrlik M and Kofránek J. Serial evaluation of pulmonary function long-term after lung contusion. Chest 128: 351S, 2005. Ref Type: Abstract
 297. Vokurka M, Kofránek J, Maršálek P, Maruna P, Nečas E and Šulc K. Patofyziologie pro nelékařské směry. ČR, Prague: Univerzita Karlova v Praze - Karolinum, 2005. Ref Type: Textbook
 298. Wünsch, Zdeněk, Kripner, Tomáš, and Kofránek, Jiří. Realizace výukového programu - Mechanické vlastnosti kosterního svalu. 213-218. 2005. Medsoft 2005. 2005. Ref Type: Conference Proceeding
 299. Andrlík, Michal, Kofránek, Jiří, Matoušek, Stanislav, Stodulka, Petr, Wünsch, Zdeněk, Kripner, Tomáš, and Hlaváček, Josef. Internetový atlas výukových multimediálních modelů pro vybrané kapitoly normální a patologické fyziologie člověka - ukázka předběžných výsledků. 7-12. 2006. Praha, Czech Republic, Agentura Action-M. MEDSOFT 2006. 2006. Ref Type: Conference Proceeding
 300. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, Matoušek, Stanislav, and Stodulka, Petr. E-learning nebo pouze e-reading či e-clicking? 83-92. 2006. Praha, Czech Republic, Agentura Action-M. MEDSOFT 2006. 2006. Ref Type: Conference Proceeding
 301. Kofránek, Jiří. Jak transparentně propojit informační systémy veřejné správy a nepostavit přitom Velkého bratra. Britské listy 2006(15.8.2006), http://www.blisty.cz/art/29817.html. 2006. Ref Type: Magazine Article
 302. Kofránek, Jiří. Pro informatiku vnitro není řešení, pouze nebezpečí (poznámky k informační politice vlády ČR). Britské listy 2006(5.9.2006), http://www.blisty.cz/art/30127.html. 2006. Ref Type: Magazine Article
 303. Kofránek, Jiří, Matoušek, Stanislav, Andrlík, Michal, Stodulka, Petr, Wünsch, Zdeněk, and Hlaváček, Josef. Internetový atlas výukových multimediálních modelů pro vybrané kapitoly normální a patologické fyziologie člověka - technologie, cíle, předběžné výsledky. (16. konference českých a slovenských patofyziologů). 2006. Martin,Slovensko. Ref Type: Conference Proceeding
 304. Kofránek, Jiří, Andrlík, Michal, and Matoušek, Stanislav. Bilanční přístup k modelování acidobazické rovnováhy a přenosu krevních plynů. 75-81. 2006. Praha, Czech Republic, Agentura Action-M. MEDSOFT 2006. 2006. < Ref Type: Conference Proceeding
 305. Kofránek, Jiří (režie produkce), Rejl, Vojta (animace), Klučina, Petr (scénář), and Obdržálek, Jan (hudba. Dějinné setkání (animovaný výukový film o třicetileté válce, v české, anglické, švédské a německé verzi). 2006. Creative Connection z.s.p.o. Ref Type: Motion Picture Dějinné setkání (česká verze filmu)
 306. Lábajova, Anna., Vojtiskova, Alena., Křiváková, Pavla., Kofránek, Jiří., Drahota, Zdeněk., and Houstek, Josef. Evaluation of mitochondrial membrane potential using a computerized device with a tetraphenylphosphonium-selective electrode. Anal.Biochem. 353(1), 37-42. 1-6-2006. Ref Type: Journal (Full)
 307. Lábajová, Anna, Kofránek, Jiří, Křiváková, Pavla., Červinková, Zuzana., and Drahota, Zdeněk. Tetraphenylphosphonium-Selective Electrode as a Tool for Evaluating Mitochondrial Permeability Transition Pore Function in Isolated Rat Hepatocytes. General Physiology and Biophysics 25, 325-331. 2006. Ref Type: Journal (Full)
 308. Stodulka, Petr, Privitzer, Pavol, Kofránek, Jiří, and Mašek, Jan. Nové postupy v tvorbě simulátorů - inteligentní propojení Matlab Simulink s platformou .NET a tvorba stavových automatů řídících výslednou aplikaci. 177-184. 2006. Praha, Czech Republic, Agentura Action-M. MEDSOFT 2006. 2006. Ref Type: Conference Proceeding
 309. Urbánek, Václav, Cirýn, Josef, Weiss, Petr, Albl, Miroslav, and Kofránek, Jiří. Sexuality of women after treatment of malignant tumour of the breast or genitals. Sexologies 15( suppl. 1), S23. 2006. Ref Type: Abstract
 310. Wünsch, Zdeněk, Kripner, Tomáš, and Kofránek, Jiří. Modely regulace ve fyziologickém praktiku a biokybernetika. 225-230. 2006. Praha, Czech Republic, Agentura Action-M. MEDSOFT 2006. 2006. Ref Type: Conference Proceeding
 311. Kofránek, Jiří, Matoušek, Stanislav, and Andrlík, Michal. Škola (simulační) hrou - využití simulačních modelů acidobazické rovnováhy v e-learningové aplikaci. Zeithamlová, Milena. 83-92. 2007. Praha, Czech Republic, Agentura Acion M. MEDSOFT 2007. < Ref Type: Conference Proceeding
 312. Kofránek, Jiří, Hermoch, Pavel, and Ehrlich, Jiří. Systém elektronické identifikace pohyblivých objektů. 2001-2978 **Úřad průmyslového vlastnictví ČR, číslo patentu: 297516** Ref Type: Patent
 313. Kofránek, Jiří and Rusz, Jan. Od obrázkových schémat k modelům pro výuku. Československá fyziologie 56(2), 69-78. 2007. < Ref Type: Journal (Full)
 314. Kofránek, Jiří and Tribula, Martin. Control web pro multimediální interaktivní ledvinu. Zeithamlová, Milena. 93-100. 2007. Praha, Czech Republic, Agentura Acion M. MEDSOFT 2007. < Ref Type: Conference Proceeding
 315. Wünsch, Zdeněk, Matúš, Marcel, Kripner, Tomáš, and Kofránek, Jiří. Modely regulace ve fyziologickém praktiku. Zeithamlová, Milena. 225-230. 2007. Praha, Czech Republic, Agentura Acion M. MEDSOFT 2007. < Ref Type: Conference Proceeding
 316. Kofránek Jiří, Matoušek Stanislav, Andrlík Michal, Stodulka Petr, Wünsch Zdeněk, Privitzer Pavol, Hlaváček Josef, Vacek Ondřej: Atlas of physiology - internet simulation playground. In. Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modeling and Simulation, Vol. 2. Full Papers (CD). (B. Zupanic, R. Karba, S. Blažič Eds.), University of Ljubljana, ISBN 978-3-901608-32-2, MO-2-P7-5, 1-9. 2007. < Ref Type: Conference Proceeding
 317. Kofránek Jiří, Matoušek Stanislav, Andrlík Michal: Border flux ballance approach towards modelling acid-base chemistry and blood gases transport. In. Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modeling and Simulation, Vol. 2. Full Papers (CD). (B. Zupanic, R. Karba, S. Blažič Eds.), University of Ljubljana, ISBN 978-3-901608-32-2, TU-1-P7-4, 1-9. 2007 < Ref Type: Conference Proceeding
 318. Wünsch Zdeněk, Matúš Marcel, Kofránek Jiří: Physiological feedback modelling in medical education. In. Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modeling and Simulation, Vol. 2. Full Papers (CD). (B. Zupanic, R. Karba, S. Blažič Eds.), University of Ljubljana, ISBN 978-3-901608-32-2, TU-1-P7-5, 1-7. 2007. < Ref Type: Conference Proceeding
 319. Stodulka Petr, Privitzer Pavol, Kofránek Jiří, Tribula Martin, Vacek Ondřej: Development of WEB accessible medical educational simulators. In. Proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modeling and Simulation, Vol. 2. Full Papers (CD). (B. Zupanic, R. Karba, S. Blažič Eds.), University of Ljubljana, ISBN 978-3-901608-32-2, MO-3-P4-2, 1-6. 2007. < Ref Type: Conference Proceeding
 320. Kofránek Jiří, Rusz Jan, Matoušek Stanislav: Guyton's Diagram Brought to Life - from Graphic Chart to Simulation Model for Teaching Physiology. In Technical Computing Prague 2007. 15th Annual Conference Proceedings. Full paper CD-ROM proceedings. (P. Byron Ed.), Humusoft s.r.o. & Institute of Chemical Technology, Prague, ISBN 978-80-7080-658-6, 1-13, 2007.Downloable at this Ref Type: Conference Proceeding
 321. Kasal Pavel, Svačina Štěpán, Kofránek Jiří: Teze rozvoje eHealth v České republice. In MEDSOFT 2008. (Milena Ziethamlová, Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha 2008, s. 23-35. ISBN 978-80-86742-22-9
 322. Kofránek Jiří: Tvorba výukových simulátorů. Co je za oponou. In: Mefanet report 01. (Ladislav Dušekm Vladimáír Mihál, Stanislav Štípek, Jarmila Potomková, Daniel Schwarz, Lenka Šnaidrová Eds.). Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita. str. 60-72, leden 2008, ISBN 978-80-210-4539-2, [Online] http://portal.med.muni.cz/download.php?fid=506
 323. Kofránek Jiří, Rusz Jan, Matoušek Stanislav: Vzkŕíšení guytonova diagramu - od obrázku k simulačnímu modelu. In MEDSOFT 2008. (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha 2008, s. 37-56. ISBN 978-80-86742-22-9 Ref Type: Conference Proceeding
 324. Kofránek Jiří, Privitzer Pavol, Stodulka Petr: Technologie a trendy tvorby výukových simulátorů. In MEDSOFT 2008. (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha 2008, str. 37-56. ISBN 978-80-86742-22-9. Ref Type: Conference Proceeding
 325. Stodulka Petr, Privitzer Pavol, Kofránek Jiří: Jednoduchá simulační hra krok za krokem aneb Od představy k hotovému. In MEDSOFT 2008. (Milena Ziethamlová, Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha 2008, s. 149-156. ISBN 978-80-86742-22-9. Ref Type: Conference Proceeding
 326. Kofránek Jiří, Andrlík Michal, Mateják Marek, Matoušek Stanislav, Privitzer Pavol, Stodulka Petr, Tribula Martin, Vacek Ondřej: Škola (multimediální simulační) hrou: využití multimediálních aplikací a simulačních modelů ve výuce patologické fyziologie, (Multimediální aplikace na CD ROM). Sborník 17. Konference českých a slovenských patofyziologů, 11-12. září 2008, CD ROM příloha (Emanuel Nečas, Martin Vokurka, Eds.), 1. Lékařská fakulta UK, ISBN 978-80-254-0863-6. Ref Type: Conference Proceeding, multimedia appendix
 327. Kofránek Jiří, Mateják Marek, Matoušek Stanislav, Privitzer Pavol, Stodulka Petr, Tribula Martin, Vacek Ondřej, Hlaváček Josef: Škola (simulační) hrou. In Sborník 17. Konference českých a slovenských patofyziologů, 11-12. září 2008, str.14. (Emanuel Nečas, Martin Vokurka, Eds.), 1. Lékařská fakulta UK, ISBN 978-80-254-0863-6. Ref Type: Abstract
 328. Kofránek Jiří, Rusz Jan, Matoušek Stanislav: Vzkříšení Guytonova diagramu.In Sborník 17. Konference českých a slovenských patofyziologů, 11-12. září 2008, str.15-16. (Emanuel Nečas, Martin Vokurka, Eds.), 1. Lékařská fakulta UK, ISBN 978-80-254-0863-6. Ref Type: Abstract
 329. Kofránek Jiří, Matoušek Stanislav, Vacek Ondřej: Bilanční pojetí acidobazické rovnováhy a jeho využití ve výukových simulátorech. In Sborník 17. Konference českých a slovenských patofyziologů, 11-12. září 2008, str.17-18. (Emanuel Nečas, Martin Vokurka, Eds.), 1. Lékařská fakulta UK, ISBN 978-80-254-0863-6. Ref Type: Abstract
 330. Kofránek Jiří, Rusz Jan, Mateják Marek: From Guyton's graphic diagram to multimedia simulators for teaching physiology. (Resurection of Guyton's Chart for educational purpose) Proceedings of the Jackson Cardiovascular-Renal Meeting 2008. (Stephanie Lucas Ed,), CD ROM, 11. pp. abstract paper appendix poster Ref Type: Conference Proceeding
 331. Rusz Jan, Kofránek Jiří: Tools development for physiological educational simulators. In Digital Technologies 2008 (Daša Ticha Ed.) [CD-ROM]. Žilina: University of Žilina, Fakulty of electrical engineering, 2008, vol. 1, ISBN 978-80-8070-953-2,(CD ROM), pp. 1-4 Ref Type: Conference Proceeding
 332. Mateják Marek, Privitzer, Pavol, Kofránek Jiří: Modelica vs. blokovo-orientované jazyky matematického modelovania. In OBJEKTY 2008 (Žilina SR): Žilinská Univerzita, 20.-21.11.2008, (Jan Janech Ed.), Edis, Žilina, s. 79-94. ISBN 978-80-8070-923-3. Ref Type: Conference Proceeding
 333. Kasal Pavel, Svačina Štěpán, Jiří Kofránek: Teze rozvoje eHealth v České republice: In MEDSOFT 2008. (Milena Ziethamlová, Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha 2008, s. 23-35. ISBN 978-80-86742-22-9ehealth2.pdf
 334. Kofránek Jiří, Mateják Marek, Privitzer Pavol: Causal or acausal modeling: labour for humans or labour for machines. In Technical Computing Prague 2008, 16th Annual Conference Proceedings. (Cleve Moler, Aleš Procházka, Robert bartko, Martin Folin, Jan Houška, Petr Byron Eds). Humusoft s.r.o., Prague, 2008, ISBN 978-80-7080-692-0. CD ROM, str. 1-16, [Online] http://www2.humusoft.cz/kofranek/058_Kofranek.pdf Ref Type: Conference Proceeding
 335. Kofránek Jiří, Mateják Marek, Matoušek Stanislav, Privitzer Pavol, Tribula Martin, Vacek Ondřej: School as a (multimedia simulation) play: use of multimedia applications in teaching of pathological physiology. In MEFANET 2008. (Daniel Schwarz, Ladislav Dušek, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál Eds.), Masarykova Univerzita, Brno, 2008, ISBN 978-80-7392-065-4, CD ROM, str. 1-26, [Online] http://www.mefanet.cz/res/file/articles/prispevek-mefanet-anglicky-kofranek.pdf Ref Type: Conference Proceeding
 336. Kofránek Jiří, Privitzer Pavol, Tribula Martin: Modelování a simulace. (Multimediální výukový program). [Online] http://www.physiome.cz/atlas/info/00/index.htm Ref Type: Multimedia educational application
 337. Kofránek Jiří, Privitzer Pavol, Tribula Martin: Modelling and simulation. (Multimedia educational applicacion). [Online] http://www.physiome.cz/atlas/info/00EN/index.htm Ref Type: Multimedia educational application
 338. Kofránek Jiří, Privitzer Pavol, Tribula Martin: Co je za oponou – ze zákulisí tvorby Atlasu. (Multimediální výukový program). [Online] http://www.physiome.cz/atlas/info/01/index.htm Ref Type: Multimedia educational application
 339. Kofránek Jiří, Privitzer Pavol, Tribula Martin: What is behind the courtain. Multimedia educational applicacion). [Online] http://www.physiome.cz/atlas/info/01EN/index.htm Ref Type: Multimedia educational application
 340. Kofránek Jiří, Privitzer Pavol, Tribula Martin: Mitochondriální energetické nanogenerátory. (Multimediální výukový program). [Online] http://physiome.cz/atlas/krevniplyny/01/ Ref Type: Multimedia educational application
 341. Kofránek Jiří, Privitzer Pavol, Tribula Martin: Transfer of blood gases: mitochondrial energetic nanogenerators. (Multimedia educational applicacion). [Online] http://www.physiome.cz/atlas/krevniplyny/01EN/index.htm Ref Type: Multimedia educational application
 342. Kofránek Jiří, Vacek Ondřej, Andrlík Michal, Privitzer Pavol: Komplexní model přenosu krevních plynů. (Bloody Mary, verze 2.0.). Multimedediální výukový simulátor. [Online] http://physiome.cz/atlas/sim/BloodyMary_cs/. Ref Type: Multimedia educational application
 343. Kofránek Jiří, Vacek Ondřej, Andrlík Michal, Privitzer Pavol: The complex blood-gases transport model. (Bloody Mary, version 2.0.). Multimedia educational simulator. [Online http://physiome.cz/atlas/sim/BloodyMary/ Ref Type: Multimedia educational application http://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/prepress/1412.pdf Ref Type: Journal (Full).
 344. Kofránek Jiří: Komplexní model acidobazické rovnováhy.In MEDSOFT 2009, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha 2008, str. 23-60. ISBN 978-80-904326-0-4 Complex model of blood acid-base balance
 345. Kofránek Jiří, Privitzer Pavol, Mateják Marek, Tribula Martin: Akauzální modelování - nový přístup pro tvorbu simulačních herIn MEDSOFT 2009. (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha 2008, str. 31-75. ISBN 978-80-904326-0-4
 346. Mateják Marek, Kofránek Jiří, Rusz Jan: Akauzální "vzkříšení" Guytonova diagramu. In MEDSOFT 2009. (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha 2008, str. 105-120. ISBN 978-80-904326-0-4
 347. Kofránek Jiří: What is behind the curtain of a multimedia educational games?.In EATIS 09 Contribution Proceedings. Euro American Conference on Telematics & Information Systems, Prague 3-5 June 2009, Wirelesscom sro., 2009, ISBN 978-80-87205-07-5, 229-236.
 348. Matoušek Stanislav, Kofránek Jiří, Rees Stephen E. : Independence of Variables in Stewart's model of acid-base chemistry of the blood plasma. In Proceedings of the 7th IFAC Symposium on Modeling and Control in Biomedical Systems, Aalborg, Denmark, August 12-14, 2009, 246-250
 349. Kofránek Jiří, Privitzer Pavol, Mateják Marek, Vacek Ondřej, Tribula Martin, Rusz Jan: Schola ludus in modern garment: use of web multimedia simulation in biomedical teaching. In Proceedings of the 7th IFAC Symposium on Modeling and Control in Biomedical Systems, Aalborg, Denmark, August 12-14, 2009, 425-430
 350. Kofránek Jiří, Mateják Marek, Privitzer Pavol:School as a (multimedia simulation) game. The use of object tools for designing multimedia applications for biomedical teaching. In Technical Compuning Prague 2009, 17th Annual Conference Proceedings. (V. C. Moler, A. Procházka, R. Bartko, M. Folin, J. Houška, & P. Byron Eds), CD ROM, 55:1-27,ISBN 978-80-7080-733-0, internetový sborník: http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB09/ . Humusoft s.r.o. Praha,1-27, 2009,
 351. Kofránek Jiří, Mateják Marek, Privitzer Pavol: Leaving toil to machines - building simulation kernel of educational software in modern software environments. In Mefanet 2009, Conference Proceedings,(Daniel Schwarz, Jaroslav Majerník, Ladislav Dušek, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Eds), CD ROM, kofranek.pdf:1-39,ISBN 978-80-7392-118-7, internetový sborník http://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2009/prispevky/kofranek_full.pdf, Masarykova Univerzita, Brno 2009, 1-39.
 352. Kofránek Jiří, Mateják Marek, Privitzer Pavol: Kreativní propojení objektových technologií pro tvorbu výukových biomedicínských modelů In Objekty 2009 , (Pavel Kříž Ed.), Gaudeamus, Univerzita Hradec králové, ISBN 978-80-7435-009-2, Hradec králové, 2009, 1-21.
 353. Jiřičková Adriana, Šulc Jan, Pohunek Petr, Kittnar Otomar, Dohnalová Alena, Kofránek Jiří: Prevalence of tidal expiratory flow limitation in preschool children with and without respiratory symptoms: application of the negative expiratory pressure (NEP) method. Physiological Research 58:383-372,2009
 354. Stodulka Petr, Privitzer Pavol, Kofránek Jiří: Web-based Educational Simulators for Teaching Pathological Physiology , EISTA 2009, IMSCI 2009, Orlando, FL, USA, p. 100-102, 2009
 355. Kofránek, Jiří, Privitzer, Pavol, Mateják, Marek, Tribula, Martin: Web Based Simulation Games With Multimedia E-learning Environment|Web Based Simulation Games With Multimedia E-learning Environment. In Proceedings od Medicine 2.0 Conference, Toronto 2009, (G. Eisenbach, Ed.), str. 30-31.
 356. Rusz, Jan, Kofránek, Jiří.: Využití, vývoj a automatizace nejen průmyslových nástrojů pro biomedicínské výukové simulátory. Automatizace. 2009, roč. 52, č. 7-8, s. 443-446. ISSN 0005-125X.
 357. Kofránek, Jiří: Tvorba lékařských simulátorů. Habilitační práce pro obor Technická kybernetika, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha, 2009 (práce se zabývá inženýrskou stránkou technologie výstavby výukových simulátorů).
 358. Kofránek, Jiří: Integrované modely fyziologických systémů.(Příloha k habilitační práci) Habilitační práce pro obor Patologická fyziologie, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha 2010 (práce se zabývá tvorbou rozsáhlých matematických modelů fyziologických systémů).
 359. Kofránek Jiří, Mateják Marek, Privitzer Pavol: Web simulator creation technology. In: MEFANET report 03 (Dušek, Vladimír Mihál, Stanislav Štípek, Jarmila Potomková, Daniel Schwarz, Lenka Šnaidrová, Eds.). Institute of Biostatistics and Analysis. Masaryk University, 2010, ISSN 1004-2961, vol. 3, pp. 52-97.
 360. Dukátová, Zuzana, Kofránek, Jiří: Samotný simulátor nestačí. In MEDSOFT 2010 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 34-44, ISSN 1803-8115.
 361. Kofránek, Jiří, Matoušek, Stanislav, Mateják, Marek: Modelování acidobazické rovnováhy. In MEDSOFT 2010 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str.66-80, ISSN 1803-8115.
 362. Kofránek, Jiří: Webové simulátory. In MEDSOFT 2010 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 87-95, ISSN 1803-8115.
 363. Mateják Marek, Kofránek, Jiří: Rozsáhlý model fyziologických regulací v Modelice. In MEDSOFT 2010 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 126-146, ISSN 1803-8115.
 364. Privitzer, Pavol, Šilar, Jan, Tribula, Martin, Kofránek, Jiří: Od modelu k simulátoru v internetovém prohlížeči. In MEDSOFT 2010 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 149-169, ISSN 1803-8115.
 365. Tribula, Martin, Mateják, Marek, Privitzer, Pavol, Kofránek, Jiří: Webový simulátor ledvin. In MEDSOFT 2010 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 202-210, ISSN 1803-8115.
 366. Jiří Kofránek: Komplexní modely integrovaných fyziologických systémů - teoretický podklad pro lékařské vžukové simulátory. In Sborník konference MEFENET 2011, (Daniel Schwarz, Martin Komenda, Jaroslav Majerník, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Ladislav Dušek, Eds.), ISBN978-80-7392-141-5, Masarykova Univerzita, Brno, CD ROM
 367. Tomáš Kulhánek, Jan Šilar, Marek Mateják, Pavol Privitzer, Jiří Kofránek, Martin Tribula: Distributed computation and parameter estimation in identification of physiological systems, proceeding of VPH 2010, extended abstract, 30th Sep - 1st Oct 2010 Brussels, Belgium
 368. Mateják,M., Kofránek,J.: Quantitative human physiology – rozsiahly model fyziologických regulácií ako podklad pre lekársky výukový simulátor. 18. Konferencia Slovenských a Českých Patofyziológov, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, 9.-10. september 2010, (Roman Beňačka Ed.), Equilibria s.r.o. Košice
 369. Matoušek, S., Tribula, M., Privitzer, P., Kofránek, J.: Internetový Atlas fyziologie a patofyfiologie jako výuková pomůcka. 18. Konferencia Slovenských a Českých Patofyziológov, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, 9.-10. september 2010, (Roman Beňačka Ed.), Equilibria s.r.o. Košice
 370. Kofránek, J., Matoušek, S.: Zkušenosti s využitím simulačních modelů ve výuce patofyziologie. 18. Konferencia Slovenských a Českých Patofyziológov, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, 9.-10. september 2010, (Roman Beňačka Ed.), Equilibria s.r.o. Košice
 371. Kofránek, Jiří: Integrated models of physiological systems as a theoretical foundation for medicical training Simulators. Habilitační přednášky, České vysoké učení technické, 7, 2011, 29 stran, ISBN 978-80-01-04744-6
 372. Kofránek, Jiří, Matoušek, Stanislav, Rusz, Jan, Stodulka, Petr, Privitzer, Pavol, Mateják, Marek, Tribula Martin: The Atlas of physiology and pathophysiology: web-based multimedia enabled interactive simulations. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 104(2), 143-153, 2011 IF 1.44
 373. Kofránek, Jiří, Matejak, Marek,, Privitzer, Pavol, Tribula, Martin, Rusz, Jan, Matoušek, Stanislav : Atlas of physiology and pathophysiology - web-based multimedia teaching tool with simulation games. In Experimental Biology 2011. 9650 Rockville Pike, Bethesda: Federation of American Societies for Experimental Biology, 2011, vol. 25, p. 481. ISSN 0892-6638
 374. Kofránek, Jiří, Mateják,Marek, Privitzer, Pavol: HumMod - large scale physiological model in Modelica. Proceedings of 8th. International Modelica conference, Dresden, Germany, March 20-22, 2011, Dresden*, Linköping Electronic Conference Proceedings (ISSN: 1650-3686), http://www.ep.liu.se/ecp/063/079/ecp11063079.pdf,713-724.
 375. Kofránek, Jiří, Mateják, Marek, Privitzer, Pavol: Complex model of integrated physiological systems – a theoretical basis for medical training simulators. In: MEFANET report 04 (Daniel Schwarz, Martin Komenda, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Eds.). Institute of Biostatistics and Analysis. Masaryk University, 201, ISSN 1804-2961, ISBN 978-80-210-5539-1, vol. 4, pp. 32-59.
 376. Kofránek, Jiří, Privitzer, Pavol, Mateják, Marek, Matoušek, Stanislav: WEB multimedia simulation for biomedical teaching. In 5th MEFANET Conference 2011 Proceedings,(Daniel Schwarz, Martin Komenda, Jaroslav Majerník, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Ladislav Dušek, Eds), CD ROM Proceedings, ISBN 978- 80-7392-179 -8, Ínternet Proceedings: http://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2011/full/kofranek-full.pdf, 13 stran.
 377. Kofránek, Jiří Privitzer, Pavol, Mateják, Marek, Matoušek, Stanislav: Use of web multimedia simulation in biomedical teaching. In Proceedings of the 2011 International Conference on Frontiers in Education: Computer Science & Computer Engineering, Las Vegas, July 18-21, 2011, (H. R. Arabia, V. A. Cincy, L. Deligianidis, Eds.), ISBN 1-60132-180-5, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, 2011, 282-288, on line http://world-comp.org/proc2011/fecs/papers.pdf.
 378. Kofránek, Jiří, Mateják, Marek, Privitzer, Pavol, Tribula, Martin: HumMod-Golem Edition – Large Scale Model of Physiological Systems for Web Based Medical Simulator. In Proceedings of Medicine 2.0 Conference, Stanford, 2011, Stanford University, 2011 (Lary Chu, ed.). Internet Proceedings http://www.medicine20congress.com/ocs/index.php/med/med2011/paper/view/529
 379. Kofránek, Jiří: Komplexní modely fyziologických systémů jako teoretický podklad pro výukové simulátory. In MEDSOFT 2011, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 74-105, ISSN 1803-8115.
 380. Kofránek, Jiří, Mateják, Marek, Ježek, Filip, Privitzer, Pavol, Šilar, Jan: Výukový webový simulátor krevního oběhu. In MEDSOFT 2011 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 106-121, ISSN 1803-8115.
 381. Mateják, Marek, Kofránek, Jiří:Hummod – Golem Edition – rozsáhlý model fyziologických systémů. In MEDSOFT 2011 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 182-196, ISSN 1803-8115.
 382. Šilar, Jan, Kofránek, Jiří: Physiological Model Creation and Sharing. European Journal for Biomedical Informatics (EJBI), ISSN 1801-5603, volume 7 (2011), str. 55-58.
 383. Cagaš, Pavel, Cagaš, Roman, Kofránek, Jiří: CCD kamery pro snímání extrémně slabých světelných zdrojů. In MEDSOFT 2012, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 18-36, ISSN 1803-8115.
 384. Cagaš, Roman, Cagaš, Pavel, Kofránek, Jiří: Programový systém control web a jeho možnosti interakce s reálným prostředím. In MEDSOFT 2012, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 37-47, ISSN 1803-8115.
 385. Ježek, Filip, Kroček, Tomáš, Mateják, Marek, Kofránek, Jiří: Zkušenosti z inovace výuky modelování a simulace na FEL ČVUT. In MEDSOFT 2012, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 139-146, ISSN 1803-8115.
 386. Kofránek, Jiří: Integrované modely fyziologických systémů – historie, současnost, perspektivy. In MEDSOFT 2012, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 73-105, ISSN 1803-8115.
 387. Mateják, Marek, Nedvědová, Barbora, Doležaloví, Anna, Kofránek, Jiří, Kulhánek, Tomáš: Model ECMO oxygenátoru. In MEDSOFT 2012, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 205-214, ISSN 1803-8115.
 388. Šilar, Jan, Vavrek, Martin, Kulhánek, Tomáš, Privitzer, Pavol, Kofránek, Jiří, Kroček, Tomáš, Tribula, Martin: Výpočty na grafických procesorech, řešení parciálních diferenciálních rovnic. In MEDSOFT 2012, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 252-259, ISSN 1803-8115.
 389. Kofránek, Jiří: Jak propojit informační systémy veřejné správy a nevytvořit "Velkého bratra". Informační bulletin, Úřad pro ochranu osobních údajů. 1, 2012, str. 25-30.
 390. Obdržálek, Jan, Kofránek, Jiří, Svítek, Miroslav: Tablet based interactive GPS textbook – a new kind of an educational means. In The World Conference on Physics Education, Istambul, 2012. Book of Abstracts. (M. Fatih Taşar Ed.), Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey, 2012, str. 273.
 391. Kofránek, Jiří, Pecinovský, Rudolf, Novák, Petr: Kopenograms – graphical language for structured algorithms. In Proceedings of the 2012, International conference on foundation of computer science (WORLDCOMP'12), Proceedings of the International Conference Fountation of Computer Science (FCS'12), (Hamid R. Arabnia, Geroge A. Gravvanis, Ashu M. G. Solo Eds), CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, 2012, str. 90-96, ISBN 1-60132-211-9, downloable http://worldcomp-proceedings.com/proc/proc2012/fcs/papers.pdf
 392. Kulhánek T., Mateják M., Šilar J.,Privitzer P., Tribula M., Ježek F., Kofránek J.: Hybridní architektura pro webové simulátory. MEDSOFT 2013, str. 115-121, ISSN 1803-8115
 393. Ježek F., Tribula M., Kofránek, J., Kolman J., Privitzer P., Šilar J.: Sada výukových simulátorů - výsledky vývoje frameworku BodyLight. MEDSOFT 2013, str. 38-48, ISSN 1803-8115.
 394. Kofránek, J. : Modelica. MEDSOFT 2013, str. 64-114, ISSN 1803-8115.
 395. Kofránek, J., Felix O., Polák J.: Jak informatizovat zdravotnictví a nevytvořit přitom velkého bratra. MEDSOFT 2013, str. 55-63, ISSN 1803-8115.
 396. Šilar J., Kofránek J., Kulhánek T., Forgáčová K., Nečas E.: Modelování obnovy kmenových buněk. MEDSOFT 2013, str. 185-191, ISSN 1803-8115.
 397. Tribula M., Ježek F., Privitzer P., Kofránek J., Kolman J.: Webový výukový simulátor krevního oběhu. MEDSOFT 2013, str. 197-204, ISSN 1803-8115.
 398. Kofránek, J., Hozman, J.: Pacientské simulátory. Praha, Creative Connections, 2013, 166 stran, ISBN 978-80-904326-6-6
 399. Kofránek, J., Mateják, M., Privitzer, P., Tribula, M., Kulhánek, T., Šilar, J., Pecinovský, R., HumMod-Golem Edition: large scale model of integrative physiology for virtual patient simulators. Proceedings of World Congress in Computer Science 2013 (WORLDCOMP'13), International Conference on Modeling, Simulation and Visualisation Methods (MSV'13), 182-188, ISB: 1-60132-255-0, http://world-comp.org/proc2013/msv.html - Downloable from http://physiome.cz/references/lasvegas2013.pdf
 400. Pecinovský, R, Kofránek, J., Our Experience Teaching After-School Programming to Parents and Their Children. Proceedings of World Congress in Computer Science 2013 (WORLDCOMP'13), Proceedings of the International Conference on Frontiers in Education: Computer Science and Computer Engineering (FECS'13), 241-247, ISBN: 1-60132-243-7, http://world-comp.org/proc2013/fecs.html - Downloable from http://physiome.cz/references/lasvegas2013a.pdf
 401. Kulhánek T, Tribula M, Kofránek J, Mateják M. Simple models of the cardiovascular system for educational and research purposes. MEFANET Journal 2014; 2(2): 56-63. Available at WWW: http://mj.mefanet.cz/mj-04140914.
 402. T. Kulhánek, J. Kofránek, and M. Mateják. Modeling of short-term mechanism of arterial pressure control in the cardiovascular system: Object oriented and acausal approach. Computers in Biology and Medicine, Vol. 47 (2014) 104–112. Available online 1 September 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.compbiomed.2014.08.025, IF: 1.475, ISSN: 0010-4825
 403. T. Kulhanek, M. Matejak, J. Silar, and J. Kofranek. Parameter estimation of complex mathematical models of human physiology using remote simulation distributed in scientific cloud. In Biomedical and Health Informatics (BHI), 2014 IEEE EMBS International Conference, pages 712–715, June 2014. http://dx.doi.org/10.1109/BHI.2014.6864463 2014ieeebhi06864463.pdf
 404. Marek Mateják, Tomáš Kulhánek, Jan Šilar, Pavol Privitzer, Filip Ježek, Jiří Kofránek: Physiolibrary -Modelica library for Physiology, In Conference Proceeding, 10th International Modelica Conference 2014, March 12, 2014 (1st price)
 405. Tomáš Kulhánek, Marek Mateják, Jan Šilar, Jiří Kofránek: Identifikace fyziologických systémů, sborník příspěvků MEDSOFT 2014, ISSN 1803-8115, 148-153, medsoft2014kulhanekprezentace.pdf
 406. Marek Mateják: Physiolibrary - fyziológia v Modelice, sborník příspěvků MEDSOFT 2014, ISSN 1803-8115, 165-172, medsoft2014_prezentace_matejak_physiolibrary_v2.1.pdf
 407. Filip Ježek, Anna Doležalová, Marek Mateják: Vývoj modelu pro výukovou aplikaci ECMO, sborník příspěvků MEDSOFT 2014, ISSN 1803-8115, 82-89
 408. Jiří Kofránek, Tomáš Kulhánek: Lékařské Simulátory, sborník příspěvků MEDSOFT 2014, ISSN 1803-8115, 123-147, medsoft2014kofranek.zip
 409. Kerekeš R, Kofránek, J. Januška, J. CARDIO3®ECHO Expert System for Echocardiography: a Smartphone Application. Internet proceedings of MEDICINE 2.0 World Congress on Social Media, Mobile Apps, Internet, Mauri, 2014. Poster presentation
 410. Schwarz, D.,Kofránek, J., Štourač, P., Raudaschl A.: Schola ludus: gamification of medical simulation. In Computers applications, systems and networks for medical education, D. Schwarz & L. Dušek (Eds.), 232 pages, Facta Medica, Ltd., Brno, Czech Republic, 2014, ISBN 978-80-904731-9-5, 45-62.
 411. Schwarz, D., Štourač. P., Kofránek, J., Tachecí, I., Ludíková, B.: Case-based interactive learning in Mefanet. In Computers applications, systems and networks for medical education, D. Schwarz & L. Dušek (Eds.), 232 pages, Facta Medica, Ltd., Brno, Czech Republic, 2014, ISBN 978-80-904731-9-5, 111-145.
 412. Kofránek J., Privitzer P., Tribula M., Šilar J., Kulhánek T., Mateják M., Ježek F.: Užitný vzor:“Simulátor virtuálního pacienta”, Úřad průmyslového vlastnictví, číslo přihlášky 2014-30329, číslo zápisu: 27613, datum zápisu 11.12. 2014..
 413. Roman Kerekeš, Jiří Kofránek, Jaroslav Januška : Cardio3®echo expertní system pro hodnocení kardiografických nálezů. MEDSOFT 2015, str. 71-75 ISSN 1803-8115
 414. Jiří Kofránek: Elektronické archivy (repozitáře) biomedicínských modelů. MEDSOFT 2015,str. 87-99, ISSN 1803-8115
 415. Tomáš Kulhánek, Jiří Kofránek, Marek Mateják: Pulsující model kardiovaskulárního systému. MEDSOFT 2015, str. 100-106 ISSN 1803-8115
 416. Marek Mateják, Jiří Kofránek: Adairove viazanie O2, CO2 a H+ na hemoglobin. MEDSOF 2015, str. 140-149, ISSN 1803-8115
 417. Mateják, M., Tribula, M., Ježek, F., Kofránek, J: Free Modelica library of chemicals and electrochemicals processes. Chemical 1.1.0. In Proceedings of the 11th International Modelica Conference 2015. 359-366, 2015, . DOI 10.3384/ecp15118359, Modelica library: Chemical, Modelica Library Award - 1st Price
 418. Kulhánek, T, Ježek F., Mateják, M., Kofránek, J. (2015), Experiences in teaching of modeling and simulation with emphasize on equation-based and ecausal modeling techniques, Proceedings of 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE, Milano (It), pp. 3683-3686, ISSN: 1557- 170X.
 419. Mateják, M., Kofránek, J. (2015), Physiomodel – An Integrative Physiology in Modelica, Proceedings of 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE, Milano (It), pp. 1464-1467, ISSN: 1557- 170X.
 420. Ježek, F., Tribula, M., Kulhánek, T., Mateják, M., Privitzer, P., Šilar, J., Kofránek, J. (2015),Surviving Sepsis - a 3D integrative educational simulator, Proceedings of 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE, Milano (It), pp. 3679-3682. ISBN: 978-1-4244-9270- 1, ISSN: 1557- 170X.
 421. Kofránek, J. (2015) Ispolzovanie immitacionnych modelej krovoobraščenija v medicinskom prepodavanii. In: Těorija, kliničesjkie rezultaty, rekomendacii, perspektivy. Liščuk, V.A., Gazizova, D., Š (ed.). Print Pro, Moskva, 2015, ISBN 978-5-9906562-9-1, str. 197-215
 422. Mateják, M., Kofránek, J.: PHYSIOMODEL, v. 1.0, software, dostupno z: www.physiomodel.org integrativní model fyziologie člověka v jazyce Modelica (obsahujícího více než 4000 proměnných). Model je rozšířenou implementací modelu HumMod (www.hummod.org)
 423. Mateják, M., Kulhánek, T., Ježek, F., Tribula, M., Kofránek, J.: PHYSIOLIBRARY, v. 2.3, software, dostupno z: www.physiolibrary.org, Aplikační knihovna pro modelování fyziologických procesů v jazyce Modelica.
 424. Mateják, M., Ježek, F., Tribula, M., Kofránek, J.: CHEMICAL, v. 1.0, software, dostupno z: www.physiolibrary.org. Aplikační knihovna pro modelování (bio)chemických procesů v jazyce Modelica. Tato knihovna na 11th International Modelica Conference, 2015, Paris, France získala ocenění Modelica Free Library Award – viz www.physiome.cz/awards.
 425. Kofránek, J., Kulhánek, T.: Integrativní modely lidské fyziologie - historie, současnost a perspektivy. MEDSOFT 2016, str. 38-70, ISSN 1803-8115.
 426. Mateják, M., Potůček, J., Kofránek, J.:Nová generácia elektronických zdravotných záznamov. MEDSOFT 2016, str. 103-112, ISSN 1803-8115.
 427. Potůček, J., Douša, J., Mateják, M., Kofránek, J.: Využití simulačních modelů pro optimalizovanou farmakoterapii. MEDSOFT 2016, str. 120-129, ISSN 1803-8115.
 428. Štuka, Č., Vejražka M., Kajzar, P., Štípek, S., Kofránek, J.: Wikiskripta. MEDSOFT 2016, str. 168-178, ISSN 1803-8115.
 429. Kofránek, J.:Počítačové a matematické modely kardiovaskulárního systému. In Kardiologie, Kautzner, J., Linhart, A., Táborský, M., eds., Mladá fronta, Praha 2017, ISBN 978-80-204-4434-9, str. 156-176.
 430. Kofránek, J.: Bilanční pojetí acidobazické rovnováhy , MEDSOFT 217, str. 34-56, ISSN 1803-8115.
 431. Kofránek, J., Felix, O., Polák, J., Borej, J.: Napojení zdravotnických systémů na základní registry veřejné správy: ochrana a kontrolované sdílení osobních dat , MEDSOFT 2017, str. 57-63, ISSN 1803-8115.
 432. Kofránek, J. Tribula, M. Privitzer, P.: Model cirkulace jako výuková pomůcka , MEDSOFT 2017, str. 64-69, ISSN 1803-8115.
 433. Ježek, F., Kulhánek, F., Kalecký, K., Kofránek, J. Lumped models of the cardiovascular system of various complexity, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 37(4), str. 666-678, [online]. [cit. 2018-09-12]. DOI: 10.1016/j.bbe.2017.08.001. ISBN 0208-5216. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0208521617300268
 434. Šilar, J., Ježek, F., Kofránek, J., PDEModelica and Breathing in an Avalanche. Proceedings of the 12th International Modelica Conference, Prague, Czech Republic, May 15-17, 2017, Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, str. 367-372, ISBN 978-91-7685-575-1, Linköping Electronic Conference Proceedings, ISSN (print) 1650-3686, ISSN (online) 1650-3740, DOI 10.3384/ecp17132367. Dostupné z: http://www.ep.liu.se/ecp/132/041/ecp17132367.pdf.
 435. Kofránek, J., Kulhánek, T, Mateják, M., Ježek, F. Integrative physiology in Modelica, Proceedings of the 12th International Modelica Conference, Prague, Czech Republic, May 15-17, 2017, Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, str. 367-372, ISBN 978-91-7685-575-1, Linköping Electronic Conference Proceedings, ISSN (print) 1650-3686, ISSN (online) 583-603, DOI 10.3384/ecp17132589. Dostupné z: http://www.ep.liu.se/ecp/132/066/ecp17132589.pdf
 436. Kofránek, J., Berger, J., Polák, J., Vojtěch, A.:[http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2018/Medsoft_2018_Kofranek1.pdf|Modelování eHealth procesů pomocí hierarchických stavových automatů (statecharts)]]. MEDSOFT 2018, ročník 30, str. 35-56, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://medsoft.creativeconnections.cz
 437. Kofránek, J. a Ježek, F.:[http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2018/Medsoft_2018_Kofranek2.pdf|Modelování acidobazické rovnováhy dle bilančního principu]]. MEDSOFT 2018, ročník 30, str. 57-70, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://medsoft.creativeconnections.cz
 438. Kofránek, J. a Ježek, F.:Acid-base equilibrium modeling based on the balance concept. MEDSOFT 2018, ročník 30, str. 26-43, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://medsoft.creativeconnections.cz
 439. Kofránek, J., Tribula, M., Privitzer, P.:Modely cirkulace a přenosu krevních plynů pro lékařsou výuku. MEDSOFT 2018, ročník 30, str. 71-98, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://medsoft.creativeconnections.cz
 440. Kofránek, J. a Papík, R.: Volné sdílení odborných článků - sci-hub pirátství nebo trend?, MEDSOFT 2018, ročník 30, str. 99-107, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://medsoft.creativeconnections.cz
 441. Ježek, F. a Kofránek, J.: Modern and traditional approaches combined into an effective gray-box mathematical model of full-blood acid-base. Theoretical Biology and Medical Modelling [online]. 2018, 10.9.2018 [cit. 2018-09-12]. DOI: https://doi.org/10.1186/s12976-018-0086-9. Dostupné z: https://tbiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12976-018-0086-9
 442. Šilar, J., Ježek, F. a Kofránek, J.: PDEModelica1: a Modelica language extension for partial differential equations implemented in OpenModelica. International Journal of Modelling and Simulation [online]. 2017, 38(2), 128-137 [cit. 2018-10-18]. DOI: 10.1080/02286203.2017.1404417. ISSN 0228-6203. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02286203.2017.1404417
 443. Kurtz, Theodore W; DiCarlo, Stephen E; Pravenec, Michal; Ježek, Filip; Šilar, Jan; Kofránek, Jiří; Curtis MorrisJr, R: Testing Computer Models Predicting Human Responses to a High Salt Diet: Implications for Understanding Mechanisms of Salt Sensitive Hypertension. Hypertension, AHA/ASA Journals
 444. Kofránek, Jiří: Počítačové a matematické modely kardiovaskulárního systému. In Kardiologie I. a II. Miloš Táborský, Josef Kautzner a Aleš Linhart (Editoři), Mladá Fronta, 2. vydání, 2018, str. 55-83, ISBN 978802044900.
 445. Kofránek, Jiří, Filip Ježek, Marek Mateják: Modelica language – a promising tool for publishing and sharing biomedical models. Proceedings of The American Modelica Conference 2018, 196-205. Online: https://www.modelica.org/events/modelica2018Americas/preliminary-program/166522_Modelica_Proceedings_v2.pdf.
 446. Šilar, Jan, Filip Ježek, Arnošt Mládek, David Polák, Jiří Kofránek: Model visualization for e-learning, Kidney simulator for medical students. Proceedings of the 13th International Modelica Conference, Regensburg, Germany, March 4–6, 2019, 393-402. Online: http://www.ep.liu.se/ecp/157/040/ecp19157040.pdf.
 447. Šilar J, Polák D, Mládek A, Ježek F, Kurtz TW, DiCarlo SE, Živný J, Kofranek J. Development of In-Browser Simulators for Medical Education: Introduction of a Novel Software Toolchain https://www.jmir.org/2019/7/e14160/.J Med Internet Res. 2019 Jul 3;21(6):e14160. doi: 10.2196/14160.
 448. Kofránek, J. Berger, J., Štěpánek, P., Vrubel, F. a Vojtěch, A.:Modelování procesů e-preskripce. MEDSOFT 2019, ročník 31, str. 57-66, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://medsoft.creativeconnections.cz
 449. Polák, D., Ježek, F. Šilar, J. a Kofránek, J.:Technologie tvorby webových simulátorů. MEDSOFT 2019, ročník 31, str. 122-139, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://medsoft.creativeconnections.cz
 450. Kofránek, J. a Mateják, M.:Modelování tělesných tekutin v jazyce Modelica. MEDSOFT 2019, ročník 31, str. 103-112, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://medsoft.creativeconnections.cz
 451. Berger, J. a Kofránek, J.: Bezpečnost dat a big data v medicíně. MEDSOFT 2020, ročník 32, str. 5-8, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2020.html
 452. Kulhánek, T. Brož, M., Kofránek, J.:Využití počítačových 3D modelů anatomie člověka. MEDSOFT 2020, ročník 32, str. 30-32, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2020.html
 453. Mládek, A., Vokurka, M., Kofránek, J.:Matematický model regulace železa v organismu. MEDSOFT 2020, ročník 32, str. 47-54, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2020.html
 454. Mateják, M., Kofránek, J.:Molární množství vody. MEDSOFT 2020, ročník 32, str. 59-62, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2020.html
 455. Kofránek, J., Polák, D., Šilar, J., Ježek, F:Nová generace elektronických učebnic se simulačním jádrem. MEDSOFT 2020, ročník 32, str. 63-72, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2020.html
 456. Kulhánek, T., Kofránek, J., Mateják, M., Ježek, F., Šilar, J., Mládek, A., Feberová, J., Feber, M., Zazay, A.: From mathematical model towards educational simulation game of hemodynamics of cardiovascular system The FASEB Journal 2020;34(S1):1, doi:https://doi.org/10.1096/fasebj.2020.34.s1.05564
 457. Kulhánek T., Kofránek, J.:Experience with teaching different modeling techniques on the example of glucose insulin regulation model 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), 2020, str. 6024-6027
 458. Feberová, J., Kofránek, J., Vokurka, M.:Systém, který se osvědčil - jak dál s online výukou po Covidu. MEDSOFT 2021, ročník 33, str. 8-10, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2021.html, doi: 10.35191/medsoft_2021_1_33_8 _10
 459. Kofránek, J., Kulhánek, T.:Standardizace - cesta k open source technologiím pro webové simulátory. MEDSOFT 2021, ročník 33, str. 25-34, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2021.html, doi: 10.35191/medsoft_2021_1_33_25 _34
 460. Kulhánek, T., Mládek, A., Brož, M, Kofránek, J.:Bodylight.js web components - webové komponenty pro webové simulátory. MEDSOFT 2021, ročník 33, str. 48-52, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2021.html, doi: 110.35191/medsoft_2021_1_33_48 _52
 461. Bruthans, J., Kofránek, J., Vojtěch, A.:Concept and practice of electronic prescription. MEDSOFT 2021, ročník 33, str. 89-92, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2021.html, doi: 10.35191/medsoft_2021_1_33_89_92
 462. Kalisz, V., Kofránek, J.:Univerzální a přesto jednoduchý – OrgPad pohledem uživatele a tvůrců. MEDSOFT 2022, ročník 34, str. 20-25, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2022.html, doi: 10.35191/medsoft_2022_1_34_20_25
 463. Kofránek, J.:Jak probudit spícího obra: Zkušenosti a perspektivy mezioborové kooperativní spolupráce. MEDSOFT 2022, ročník 34, str. 26-36, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2022.html, doi: 10.35191/medsoft_2022_1_34_26_36,
 464. Kofránek, J.:eGolem, digitální simulátor pacienta. MEDSOFT 2022, ročník 34, str. 45-49, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2022.html, doi: 10.35191/medsoft_2022_1_34_45_49
 465. Berger, J, Bruthans, J. Kofránek, J.: Improving implementation of an electronic prescription system for COVID-19 Vaccination in the Czech Republic: process modeling approach, J Med Internet Res. 2023;(7):e41575, doi:10.2196/41575