Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky

Ústav patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vedoucí laboratoře: doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
EN CZ

Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky

O naší laboratoři

foto

Laboratoř biokybernetiky
a počítačové podpory výuky
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
U nemocnice 5, 128 53 Praha 2
tel: +420 224 96 59 12
fax: 22491 2834
e-mail: kofranek@gmail.com

  • Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky pracuje v rámci Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
  • Laboratoř realizuje ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK základní výzkum v oblasti formalizace popisu fyziologických systémů a jejich počítačových simulačních modelů
  • Ve spolupráci s Výtvarnou školou V. Hollara se vyvíjejíí interaktivní komponenty pro grafická uživatelská rozhraní simulačních modelů
  • Laboratoř se podílí na výuce studentů oboru Biomedicínského inženýrství Elektrotechnické fakulty ČVUT a nabízí postgraduální kurzy v rámci 1. LF UK
  • Laboratoř spravuje síťové služby pro Ústav patologické fyziologie
    Aktuální informace najdete převážně na Kofrlab wiki.